naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Screening Lisabonske strategije i pomorske politike EU

Europska komisija organizira 23. lipnja u Briselu specifičan multilateralni screening sastanak za Hrvatsku i Tursku kojim će se obraditi dvije horizontalne politike EU – Lisabonska strategija i pomorska politika.

Prezentacije koje će se održati imaju za cilj upoznati predstavnike dviju zemalja kandidatkinja sa sadržajem Lisabonske strategije prvenstveno iz razloga što njezina provedba zadire u veliki broj poglavlja acqis-a. Predstavljanje Lisabonske strategije trebao bi obuhvatiti pregled razvoja te strategije, smjernice i ciljeve te ključne aspekte provedbe. Na području pomorske politike, relevantno područje acquis-a vezano je uz usvajanje Zelene knjige o pomorskoj politici EU koja pokriva široko područje pomorske politike, zaštitu okoliša, sigurnost na moru, pomorsku kulturnu baštinu te korištenje relevantnih fondova EU.