naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Državne potpore: jedino Njemačka ne prihvaća smjernice za regionalnu pomoć 2007-2013.

Europska je komisija pokrenula formalnu istragu shema regionalne pomoći koje se pružaju u Njemačkoj. Istraga je pokrenuta nakon što je jedino Njemačka odbila nove smjernice za primjenu pravila državne potpore u razdoblju 2007.-2014.  godine.

Od 1. siječnja 2007. države članice EU moraju primjenjivati nova pravila državne potpore, a pomoć koja se pružala prema starim pravilima mora se promijeniti najkasnije do 31. 12. 2006. Sve su države članice osim Njemačke prihvatile nove smjernice koje su u skladu s kohezijskom politikom EU i zahtjevima Europskoga vijeća za manjim, ali bolje usmjerenim iznosima pomoći. Nove smjernice trebale bi pomoći da se regionalna pomoć preusmjeri na najsiromašnije regije EU.

Članak 87(3) Ugovora o EZ definira načela prema kojima je pružanje državne pomoći prihvatljivo, a smjernice razrađuju kriterije za njegovu primjenu. Naime, da bi se osigurala transparentnost i predvidivost odluka, Komisija periodično objavljuje smjernice kojima se utvrđuju kriteriji za procjenu da li je državna pomoć u skladu s pravilima EU. Smjernice definirane 1998. utvrdile su kriterije za razdoblje do kraja 2006., a nove su ih smjernice zamijenile u prosincu 2005. i primjenjivat će se u razdoblju 2007-2013.

Naime, Komisija je predvidjela prijelazno razdoblje do početka 2007. tijekom kojega države članice moraju revidirati načela regionalne pomoći koju pružaju te se prilagoditi novima. Nove smjernice usklađene su s ciljevima Strukturnih fondova, a od starih se razlikuju prvenstveno prema definiciji najugroženijih regija, mjerama koje se smiju financirati, pravilima za investicijske projekte, operativnu pomoć i sl. Njemačka se protivi obvezi da prestane primjenjivati garancijske oblike potpore. Zbog toga je Komisija pokrenula formalni postupak protiv svih shema pomoći koje se primjenjuju u Njemačkoj, a čija je primjena predviđena i nakon 31.12.2006.

Komisijine su smjernice obvezujuće jedino za samu Komisiju koja na temelju njih mora interpretirati primjenu pravila državne pomoći. Kako bi se promijenila postojeća pravila u državama članicama, Komisija mora najprije predložiti prikladne mjere državi članici. Ako određena država prihvati predložene mjere, mora ih se pridržavati. U protivnom, Komisija mora pokrenuti istragu u kojoj zainteresirani mogu komentirati pojedina stajališta. Tek nakon toga se može usvojiti odluka kojom se država obvezuje na usklađivanje s mjerama.