naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Objavljen preliminarni proračun za 2007.

Objavljen je preliminarni proračun za 2007. - prvi  okviru nove financijske perspektive. U novoj će se financijskoj perspektivi otvoriti nova generacija programa usmjerenih na prioritete EU: rast i zapošljavanje. Proračunska sredstva usmjeravaju se na četiri strateška cilja: prosperitet, solidarnost, sigurnost i ostvarivanje tih ciljeva i izvan EU.

Ukupni iznos preliminarnog proračuna za 2007. iznosi 126,8 mld eura, što predstavlja 1,08% BND-a Zajednice i predstavlja porast od 4,6% u odnosu na 2006. Od toga iznosa 43% izravno je namijenjeno aktivnostima za provedbu Lisabonske strategije, tj. programe kao što su Konkurentnost i inovacije (CIP), Trans-europske mreže (TENs) za promet i energiju, Cjeloživotno učenje, 7. okvirni program. Sredstva Strukturnih i kohezijskih fondova povećana su 15%.

Za očuvanje i upravljanje prirodnim resursima povećana su sredstva za 3% za ruralna područja, a sredstva namijenjena provedbi politike zaštite okoliša povećana su za 16,5%.

Za uspostavu Europskog područja slobode, sigurnosti i pravde pokreću se novi programi za koje je namijenjeno 571 milijuna eura.

Pod krovnim nazivom „Građani“ Komisija je predložila niz programa za koje je predviđeno 603 milijuna eura u 2007. godini.

Za vanjsko djelovanje EU predviđeno je šest instrumenata. Predpristupna pomoć, politika susjedstva i politika razvoja i ekonomske suradnje regionalno su usmjereni instrumenti. Horizontalni instrumenti su humanitarna pomoć, stabilnost i makro-financijska pomoć. Za svih je šest instrumenata u 2006. predviđeno 6,7 mld eura. To je smanjenje u odnosu na 2006., zbog predviđenog pristupanja Bugarske i Rumunjske EU, zbog čega su smanjena sredstva predpristupne pomoći ,  a povećana u  Glavi 6 proračuna – Kompenzacija u kojoj je predviđeno 444,6 milijuna eura za pomoć nacionalnim proračunima pristupnih država i financiranje kontrole vanjskih granica EU.:

Za administraciju se povećavaju sredstva za 6%, zbog povećanja broja osoblja i proširenja na Bugarsku i Rumunjsku.

 

Više o tome:

  • Eurlex. Proračun