naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Komisija predlaže odvojene pregovore o SSP-u za Crnu Goru i Srbiju

Uvažavajući promjene nastale proglašenjem nezavisne crnogorske države 3. lipnja ove godine, Europska komisija je predložila Vijeću EU nastavak odvojenih pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju na temelju dosad postignutih rezultata. Europska komisija uputila je Vijeću na usvajanje nove okvirne pregovaračke direktive za Crnu Goru te izmijenjene pregovaračke direktive za Srbiju kao državu slijednicu državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Ova preporuka neće imati utjecaja na odluku Komisije od 3. svibnja 2006. o zamrzavanju pregovora o SSP-u dok Srbija ne ispuni uvjet pune suradnje sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu. Međutim, prihvaćanje izmijenjenih pregovaračkih direktiva omogućit će nastavak pregovora o SSP-u čim suradnja s tribunalom u Hagu bude postignuta. Prijedlog Komisije Vijeće treba jednoglasno potvrditi, nakon čega se pregovori s Crnom Gorom mogu nastaviti.

 

Više o tome:

  • IP/06/941