naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Europska komisija podržala nove projekte kroz program Tempus

Europska komisija odlučila je podržati nove projekte sveučilišne suradnje te strukturne i komplementarne mjere kroz program Tempus. Tempus program Europske unije podržava modernizaciju visokog školstva i jačanje suradnje između 27 zemalja istočne Europe, centralne Azije, Zapadnog Balkana te mediteranske regije, uglavnom kroz projekte međusveučilišne suradnje. Tempus potiče reforme visokog školstva koje uključuju i uvođenja principa Bolonjskog procesa te otvorenost sveučilišta i mobilnost studenata, a dosad je kroz ovaj program od 1990. financirano više od 1000 projekata u zemljama partnerima.

Od tri kategorije projekata najvažniji su zajednički europski projekti, a Komisija je odlučila financirati 110 ovakvih projekta sa ukupno 46 milijuna eura. Cilj zajedničkih europskih projekata je transfer znanja sa sveučilišta u Europskoj uniji institucijama u zemljama partnerima. Druge dvije kategorije projekata, strukturni i komplementarni projekti, pomažu zemljama partnerima u provođenju reformi prema principima Bolonjske deklaracije, a Europska unija podržat će 62 projekta sa 7 i pol milijuna eura.

Natječaj za prijave iz kategorije strukturni i komplementarni projekti otvoren je do 15. listopada, a za zajedničke europske projekte do 15. prosinca

 

 Više o tome:

  • TEMPUS program