naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Eksplanatorni screening za poglavlje Sloboda kretanja radnika

Eksplanatorni screening za poglavlje Sloboda kretanja radnika (2. poglavlje) održan je u Bruxellesu u srijedu 19. srpnja. Predstavnici Europske komisije predstavili su članovima Pregovaračke skupine pravnu stečevina koja se odnosi na pristup tržištu rada, EURES, koordinaciju sustava socijalne sigurnosti te na europsku zdravstvenu iskaznicu.

Sloboda kretanja radnika spada u tzv. četiri slobode na kojima počiva unutarnje tržište EU-a - sloboda kretanja roba, usluga, osoba i kapitala. Svi radnici imaju pravo na zaposlenje u drugoj državi članici, a to uključuje i pravo na jednako postupanje s obzirom na uvjete rada, pravo na socijalnu, kulturnu i gospodarsku integraciju radnika imigranta te adekvatna prava za članove radnikove obitelji koja uključuju pravo na zaposlenje supružnika, obrazovanje djece itd.


U ovom poglavlju moguća su prijelazna razdoblja - većina od 15 starih država članica uvela je prijelazna razdoblja za radnike iz 10 novih članica koje su ušle 2004. godine, kako bi se ublažile posljedice dolaska jeftinije radne snage. Budući da će Hrvatska u EU najvjerojatnije ući sama, ona sa 4,5 milijuna stanovnika ne  predstavlja prijetnju tržištu radne snage EU-a, tako da se ne čini vjerojatnim traženje prijelaznog razdoblja.


Bilateralni screening za poglavlje Slobode kretanja radnika održat će se 8. rujna u Bruxellesu kada će članovi Pregovaračke skupine prezentirati do sada ostvarenu razinu usklađenosti s pravnom stečevinom u ovom poglavlju.

 

Više o tome:

  • Pregovori o pristupanju