naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Istraživanje Svjetske banke 'Borba protiv korupcije u tranziciji - tko uspijeva i zašto'

Najnovije istraživanje Svjetske banke 'Borba protiv korupcije u tranziciji  - tko uspijeva i zašto' pokazuje trend smanjenja prisutnosti korupcije u Hrvatskoj. Analitičari Svjetska banke su se u svojem istraživanju koristili podacima Europske banke za obnovu i razvoj te Anketom ocjene poslovnog. okruženja i konkurentnosti kompanija u zemljama u tranziciji (BEEPS - Business Environment and Enterprise Performance) koja je provedena među 20,000 menadžera u tranzicijskim zemljama istočne Europe i centralne Azije.  

Prema anketi Svjetske banke u Hrvatskoj je smanjena učestalost davanja mita u poslovanju u različitim područjima. Iako prema najnovijim pokazateljima u Hrvatskoj i dalje više od trećine tvrtki ističe korupciju kao ozbiljnu prepreku u poslovanju, to je znatno poboljšanje u odnosu na 2002. godinu kada je 40 posto domaćih tvrtki isticalo korupciju kao problem. Hrvatska je u borbi protiv korupcije napredovala sporije od Slovačke ili Gruzije, dok su u Litvi, Češkoj i Poljskoj rezultati ankete provedene prošle 2005. lošiji od onih iz 2002. godine. 

Iako je cijela regija postigla velik napredak u borbi protiv korupcije, tranzicijske istočnoeuropske zemlje te zemlje bivšeg Sovjetskog Saveza još uvijek dosta zaostaju za starim članicama Europske unije. 

U jugoistočnoj Europi rezultati istraživanja o korupciji su različiti. Rezultati za dvije zemlje koje će se uskoro pridružiti Europskoj uniji, Bugarsku i Rumunjsku, pokazuju značajno poboljšanje, iako korupcija predstavlja i dalje značajan problem. U Rumunjskoj je gotovo polovina tvrtki uključenih u istraživanje istakla kako korupcija predstavlja veliku prepreku u poslovanju. Rezultati iz Hrvatske su bili znatno bolji u 2005. nego 2002. godini. Međutim, situacija se pogoršala u Crnoj Gori i Srbiji, a neznatan napredak u Bosni i Hercegovini u kojoj je skoro 50 posto tvrtki izjavilo da korupcija problem, i dalje ostavlja ovu zemlju visoko na ljestvici korumpiranosti zajedno sa Rumunjskom, Crnom Gorom i Srbijom. Albanija i dalje ostaje zemlja sa najvišim stupnjem korupcije gdje su dvije trećine tvrtki u istraživanju prijavile korupciju kao problem. 

Iako se smanjio udio korupcije u ukupnim prihodima, rast prihoda tvrtki koji je pratio rast BDP-a implicira da se povećalo količina novca za mito u većini zemalja, naročito u  Hrvatskoj, Litvi, Armeniji i Mađarskoj čije ekonomije su zabilježile velik rast. Rezultati ankete Svjetske banke potvrđuju one iz 2002. koji  pokazuju da je u tranzicijskim zemljama mito najčešće plaćaju male, privatne tvrtke u većim urbanim sredinama koje se bave proizvodnjom te nisu etablirane na tržištu.  

U pogledu carina podaci za Hrvatsku su također ohrabrujući zbog novih mjera selektivnije revizije i procjena rizika što smanjuje diskrecijsku odluku u odabiru predmeta za fizičku inspekciju roba koje prelaze hrvatsku granicu.   

Analitičari Svjetske banke zaključili su u studiji kako je u borbi protiv korupcije državno vodstvo imalo najvažniju ulogu. Napredak Gruzije koja je u tri godine uz Slovačku najviše napredovala može se zahvaliti državnom vodstvu koje je odlučilo staviti borbu protiv korupcije u prioritete svoje reformske politike, dok se u Slovačkoj napredak temelji na promjenama u poreznoj politici odnosno uvođenju jedinstvene porezne stope koje je smanjilo podmićivanje i izbjegavanje plaćanja poreza.

Više o tome: