naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Akcijski plan za razvoj statistike o kriminalu i krivičnom pravu

Obavijest „Razvoj koherentne i obuhvatne strategije EU za praćenje kriminala i krivičnog prava“, koja je objavljenja jučer, sadrži akcijski plan za razdoblje 2006-2010 za razvoj statistike o kriminalu i krivičnom pravu.

Akcijskim se planom predviđa postupni razvoj kvantitativnih pokazatelja koji bi trebali poslužiti za definiranje prioriteta u borbi protiv kriminala, omogućiti usporedbu rezultata pojedinih mjera te njihovu evaluaciju.

Usto, Komisija je odlučila uspostaviti i ekspertnu skupinu za podršku provedbi akcijskog plana, posebice na području pravosuđa, slobode i sigurnosne politike. Ekspertnu skupinu činit će četiri grupe stručnjaka. Predviđeno je da prvu grupu čine predstavnici država članica, kandidata i pristupnih država, a oni će činiti nešto više od polovice članstva ekspertne skupine. Drugu i treću  skupinu činit će predstavnici relevantnih europskih i međunarodnih organizacija, a četvrtu članovi akademske zajednice i predstavnici privatnog sektora.

Mjere predviđene akcijskim planom dio su provedbe tzv. Haškog programa a namijenjene su usklađivanju djelovanja opće uprave Pravda, sloboda i sigurnost  i Eurostata.

Prve statistike o kriminalu i krivičnom pravu bit će objavljene krajem 2006., a predstavljat će kompilaciju nacionalnih podataka. Daljnje usklađivanje metodologija provodit će se u kontekstu Statističkog programa Zajednice. Očekuje se da bi usklađena statistika mogla biti razvijena za pet godina.