naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Komisija predložila dva mjerila za otvaranje pregovora o Slobodi kretanja kapitala

Europska komisija predložila je dva mjerila za otvaranje pregovora s Hrvatskom za poglavlje Sloboda kretanja kapitala o čemu odluku treba donijeti Vijeće EU-a. Komisija je u svom izviješću o screeningu za poglavlje Sloboda kretanja kapitala, koje je dostavila Vijeću potkraj srpnja, predložila da se Hrvatskoj postave dva mjerila (tzv. benchmark) za otvaranje pregovora.


Komisija kao prvo mjerilo predlaže da se od Hrvatske zatraži izrada akcijskog plana za borbu protiv pranja novca, a drugi prijedlog mjerila odnosi se na provedbu odredbi iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojima se regulira promet nekretninama za strance. Hrvatska se u članku 60. SSP-a obvezala da će u roku od tri godine od stupanja Sporazuma na snagu, odnosno do 2009., liberalizirati tržište nekretnina za strance, koji i do tada mogu stjecati nekretnine prema načelu reciprociteta.


Kao što je poznato, Europska komisija nakon završetka screeninga za svako poglavlje izrađuje izviješće o screeningu u kojem predlaže otvaranje pregovora bez dodatnih mjerila ili uvođenje benchmarka. Prijedlog se upućuje Vijeću EU-a gdje najprije o njemu raspravlja Radna skupina Vijeća za proširenja, a zatim se upućuje Odboru stalnih predstavnika zemalja članica (COREPER), koje onda donosi konačnu odluku.


Mjerilo je novi instrument kojega Europska unija koristi u pregovaračkom procesu. U prethodnom krugu proširenja taj mehanizam nije bio institucionaliziran i nije korišten kao uvjet za otvaranje, nego za zatvaranje pregovora o pojedinom poglavlju acquis communautaire-a, europske pravne stečevine. Mjerila koja EU koristi u pregovaračkom procesu mogu se u načelu podijeliti u tri skupine. Prva su reformska mjerila, koja uključuju donošenje akcijskih planova, podizanje administrativnih kapaciteta, izgradnju sustava itd. Drugi tip jesu provedbena mjerila, koja će se više koristiti za zatvaranje, a ne za otvaranje pregovora o pojedinim poglavljima. Treća su mjerila koja proizlaze iz SSP-a, primjerice da bi se pregovori o nekom poglavlju mogli otvoriti može se tražiti da se ispune obveze koje su u vezi s tim već utvrđene SSP-om.


U četiri poglavlja Hrvatska je dobila dodatna mjerila za otvaranje pregovora (Javne nabave, Tržišno natjecanje, Socijalna politika i zapošljavanje i Pravda, sloboda i sigurnost), a za tri nisu postavljena mjerila (Znanost i istraživanje, Obrazovanje i kultura i Carinska unija).

 
 
 
Lada Stipić Niseteo - Koji su mogući preduvjeti za otvaranje pregovora o poglavlju Sloboda kretanja kapitala? (word) (za Glas Amerike)