naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Regionalne potpore 2007.-2013.

Europska komisija odobrila je karte regionalnih potpora za razdoblje od 2007. do 2013. za Estoniju, Grčku, Mađarsku, Latviju, Poljsku, Slovačku i Sloveniju. To su prve karte  koje je Komisija odobrila prema novim Smjernicama za regionalne potpore, a Komisija ih je usvojila s ciljem usmjeravanja regionalne pomoći najsiromašnijim regijama proširene Europske unije.  

Karta regionalnih potpora definira regije u državama članicama koje se mogu natjecati za nacionalnu regionalnu investicijsku pomoć za velike tvrtke prema Ugovoru o EZ-u o državnoj pomoći i postavlja maksimum dopuštene razine takve pomoći za izabrane regije. Usvajanje karte regionalnih potpora za spomenute države članice je preduvjet za osiguravanje kontinuiteta regionalne politike i programa strukturnih fondova nakon 2006. budući da će sadašnje karte regionalnih potpora isteći 31. prosinca ove godine.  


Članak 87(3)(a)Ugovora o EZ-u predviđa mogućnost dodjeljivanja regionalne pomoći radi poticanja gospodarskog razvoja u područjima sa izrazito niskim životnim standardom ili visokom stopom nezaposlenosti. Smjernice za regionalne potpore koje su izmijenjene u prosincu 2005. godine definiraju da takve regije trebaju imati BDP niži od 75 posto prosjeka EU-a, što je slučaj sa većinom regija kojima je odobrena pomoć. U skladu sa Smjernicama za regionalne potpore, cjelokupna područja prve skupine zemalja kojima je odobrena pomoć od 2007. do 2013. bit će kvalificirana za regionalnu investicijsku pomoć, iako je intenzitet pomoći smanjen.  


Više o tome:


Europska komisija odobrila regionalne potpore za 2007.-2013. za prvu skupinu zemalja