naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
EURODAC: zajednička baza biometrijskih podataka

Komisija je objavila godišnji izvještaj o djelovanju EURODOC-a u 2005. godini. To je treći takvi izvještaj o EURODAC-u, zajedničkoj bazi biometrijskih podataka, koja osigurava učinkovito vođenja zajedničkog europskog sustava za azilante.

Novi izvještaj daje ključne informacije o režimima za tražitelje azila i za ilegalni ulazak u Europsku uniju. Od svih aplikacija u 2005., 16% bile su višestruke prijavnice, što  znači da jedna ista osobe napravila aplikaciju za tu zemlju ili neku drugu državu članicu.

U 2005., EURODAC je obradio 187 223 otisaka prstiju za tražitelje azila, 25 162 otisaka prstiju za neregularan prelazak granice i 46 299 otisaka prstiju ljudi koji su lišeni slobode dok su ilegalno zatečeni na teritoriju država članica.

EURODAC se inače smatra velikim uspjehom Unije, budući da jer realiziran u ritmu suprotnom EU standardima unošenja novih povezujućih elemenata u područja nacionalnih politika unutarnjih poslova i pravosuđa.. Riječ je o sistemu automatske identifikacije, koji se radi zaštite prava na privatnost azilanata ne sadrži imenima, podatke o rođenju, bračnom stanju, obitelji tražitelja azila i ilegalaca, nego isključivo biometrijske podatke,  primarno otiske prstiju.  Sve države članice EU-a, osim Danske, imaju pristup elektroničkoj bazi podataka. Norveška i Island imaju pristup EURODAC-u putem posebnog ugovora.

Države Europske unije u zadnjih nekoliko godina poduzimaju restriktivne mjere, a Hrvatska se kao država kandidatkinja mora tim mjerama prilagoditi. U usklađivanju svog zakonodavstva s onim u EU-u, na području azila Hrvatska je donijela Zakon o strancima koji se počeo primjenjivati 1. siječnja 2004., koji s jedne strane osigurava poštivanje međunarodnih humanitarnih načela i standarda, a s druge pak štiti nacionalne interese i u ekonomskom i u socijalnom pogledu. Zakonom je predviđeno da će Hrvatska godišnje primati 150 azilanata, a do sada je azil dobilo četvero stranih državljana.

 

Više o tome:

  • Europska komisija: Opća uprava za pravosuđe i unutarnje poslove: Izvještaj
  • SCADPlus: EURODAC sistem
  • Europska komisija: Identifikacija tražitelja azila