naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Nove direktive za sigurniji promet

U namjeri da prepolovi broj prometnih nesreća do 2010. godine, Europska komisija predlaže dvije nove direktive s mjerama za povećanje sigurnosti u prometu.  


Prva direktiva trebala bi povećati sigurnosti na glavnim prometnicama u Europskoj uniji, odnosno transeuropskoj prometnoj mreži (TEN-T). Nova direktiva definira smjernice i najbolje načine za sve faze upravljanja prometnom infrastrukturom. Predloženi nacrt direktive ne nameće nove tehničke standarde ni procedure nego poziva zemlje članice na bolju primjenu postojećih procedura u praksi. Procjena je Europske komisije da bi primjena ovih mjera mogla spriječiti 7 tisuća teških prometnih nesreća na godinu i gubitak 600 ljudskih života. 


Druga direktiva uključuju obvezu da svi kamioni registrirani u EU imaju ogledala za tzv. mrtvi kut. Prema Komisijinu prijedlogu sva vozila težine iznad 3,5 tona morat će imati ogledala koja pokrivaju mrtvi kut.  Komisija upozorava da svake godine pogine gotovo 400 ljudi jer vozači  kamiona ne vide bicikliste i motocikliste koji im se približavaju iz mrtvog kuta. Postojeći europski propisi nalažu proizvođačima da sve nove kamione opreme ogledalima koja pokrivaju mrtvi kut počevši od 2007, a nova direktiva predviđa postupno uvođenje takvih ogledala na svim kamionima. 

 


Više o tome: 


Europska komisija: Nove direktive za sigurnije prometnice u EU