naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Porez na osobne automobile – nove mjere

Europska komisija pripremila je Prijedlog za Direktivu o porezu na osobne automobile (Proposal for a Council Directive on passenger car related taxes). Postojeće direktive 83/182/EEC i 83/183/EEC uspostavljaju tek djelomičnu nadležnost Zajednice u području oporezivanja automobila, ostavljajući mogućnost državama članicama da same donose odredbe na nacionalnoj razini.

Usporedno postojanje dvadeset pet sustava oporezivanja osobnih automobila u Europskoj uniji izaziva pojavu dvostrukog oporezivanja, dodatnog prekograničnog uvoza automobila te utaje poreza, što nepovoljno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Uz to, građani su prisiljeni plaćati dvostruke troškove pri registraciji automobila, a to pridonosi povećanju troškova administrativnih postupaka i onemogućuje im slobodno kretanje osobnim automobilima unutar Zajednice. Sadašnji ustroj tržišta osobnih automobila također onemogućuje proizvođačima automobila njegovo bolje iskorištavanje. Nadalje, osobni automobili glavni su izvor emisija ugljičnog dioksida (CO2) i time uzrok onečišćenja u Uniji. Stoga je Komisija smatrala da predloženom direktivnom treba obuhvatiti i obveze propisane Protokolom iz Kyota. Budući da monetarne mjere čine jedan od tri stupa strategije Komisije za smanjenje emisija CO2 iz osobnih automobila, kombinacijom monetarnih mjera i obvezivanjem automobilske industrijena na primjenu čistijih tehnologija, uz kampanje osvješćivanja javnosti o štetnosti emisija, Komisija nastoji postići udio od 120 g CO2 u kubičnom metru zraka najkasnije do 2010. godine.

Cilj je predloženje direktive dvojak. Njome se prvenstveno nastoji pridonijeti funkcioniranju unutarnjeg tržišta, a potom i provesti strategija smanjenja emisija CO2 iz osobnih automobila. Direktivom se ne namjerava uvesti dodatne poreze na osobne automobile nego preraspodijeliti postojeće porezne sustave koji su u zemljama članicama znatno različiti.

Tri novopredložene mjere predviđaju ukidanje poreza na registraciju automobila, uspostavu sustava povrata sredstava uloženih u dvostruku registraciju automobila u dvije ili više država članica te promjenu porezne osnovice za dva postojeća poreza (Registration Tax i Annual Circulation Tax). Ta dva poreza postala bi vezana u punom ili djelomičnom opsegu s emisijom CO2 koju uzrokuje pojedini osobni automobil. Sada se porez na osobne automobile obračunava na temelju snage motora, a predložena direktiva uvela bi oporezivanja vozila u skladu s količinom ugljičnog dioksida koju vozilo emitira. Vlasnici čija vozila emitiraju velike količine štetnih plinova, primjerice sportska i komunalna vozila, plaćat će veći porez. Prijedlog direktive proizlazi iz nedavnih presuda Europskoga suda i, kako se nadaju zakonodavci, pridonijet će smanjenju tužbi građana zbog razlike u oporezivanju. (A. P.)

Više o tome:

Web stranice:

    • Europska komisija: Opća uprava za porezna pitanja i carinsku uniju: Oporezivanje: Oporezivanje automobila

Pripremni dokumenti Komisije:

Priopćenja za javnost:

  • Europska komisija: Opća uprava za tisak i informiranje: 
    • Passenger car taxes: Commission proposes to improve functioning of the Internal Market and promote sustainability, IP/05/839, 5. 7. 2005.
    • Passenger car taxation: Frequently Asked Questions, MEMO/05/236, 5. 7. 2005.