naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Sastanak ministara okoliša u Luksemburgu

Ministri država članica Europske unije zaduženi za okoliš sastali su se u ponedjeljak 23. listopada na sastanku u Luksemburgu. Ministri su postigli politički sporazum o  prijedlogu nove direktive o kakvoći zraka te o zaštiti mora. 


Na sastanku europski su ministri postigli  načelan dogovor o novim propisima o štetnim tvarima u zraku koji će stupiti na snagu 2015. koji će  odrediti granične vrijednosti za fine čestice prašine posebno štetne za zdravlje, veličine do 2,5 mikrometara. Prijedlog direktive o kvaliteti zraka i čišćem zraku u Europi združuje dosadašnje zakonodavstvo s područja kakvoće zraka u EU u novi dokument. 


Finski ministar okoliša Jan-Erik Enestam koji je predsjedavao radom Vijeća naglasio je kako je nova direktiva jasan znak građanima Europske unije o odlučnosti EU-a da se bori protiv zagađenja zraka i zdravstvenih problema koje ono donosi.  


EU ministri usvojili su i zaključke o zaštiti mora kao i promjeni klime, o Strategiji o održivom korištenju prirodnih izvora te o europskog režima trgovine kvotama za emisiju štetnih plinova u okviru priprema za međunarodnu konferenciju o Protokolu iz Kyota, zakazanu od 6. do 17 studenog u Nairobiju.  

 

Više o tome:

Vijeće EU: Zaključci sastanka ministara okoliša