naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Eurostat o platnoj bilanci EU-a

Prema podacima koje je u srijedu 25. listopada objavio statistički ured Europskih zajednica Eurostat, manjak na tekućem računu bilance plaćanja Europske unije je u drugom ovogodišnjem tromjesečju iznosio 22 milijarde eura. U istom razdoblju 2005. godine EU je zabilježila manjak od 11,7 milijardi eura, dok je u prvom tromjesečju manjak platne bilance iznosio 34,3 milijardi eura. 


Prema Eurostatu Europska unije je u drugom tromjesečju 2006. ostvarila višak u bilanci plaćanja sa SAD-om od 27,4 milijardi eura, Kanadom od 4,2 mlrd eura, Švicarskom od 4,1 mlrd eura te s Hong Kongom u visini 2,4 mlrd eura. S druge strane, na tekućem je računu EU-a manjak zabilježen s Kinom u iznosu 25,3 milijardi eura, s Rusijom u visini 15,9 milijardi te s Japanom u iznosu 6,7 milijardi eura. 


U isto vrijeme podaci Eurostata pokazuju da je u drugom tromjesečju EU zabilježila rast viška na strani tekućeg računa bilance plaćanja koji se odnosi na usluge u usporedbi s  istim razdobljem prošle godine. Višak u trgovini uslugama uvećan je pritom na 20,7 milijardi eura, dok je višak u 2005. godini iznosio 18,3 milijardi eura.


 


Više o tome:

Europska komisija: Second quarter of 2006 EU25 current account deficit 22.0 bn euro