naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Europski parlament usvojio direktivu o uslugama

Zastupnici Europskog parlamenta konačno su u srijedu, 15. studenog, u Strasbourgu usvojili direktivu o uslugama koja je skoro tri godine bila razlog polemika i nesuglasica između europskih institucija i država članica.


Direktiva je usvojena u drugom čitanju većinskom potporom tri najveće političke skupine u Parlamenta  i preostalo je još da to formalno potvrdi Vijeće ministara, što se i očekuje do kraja godine. 


Nova pravila u sektoru usluga trebala bi stupiti na snagu objavom u Službenom listu, a države članice trebale bi implementirati direktivu do prosinca 2009.  Direktiva je pravni akt EU-a s kojim se moraju uskladiti sve zemlje članice. Direktiva se za razliku od uredbe ne prenosi izravno u nacionalna zakonodavstva. Ona sadržava ciljeve koji se žele postići, a državama članicama je ostavljeno da same odluče kroz kakve će zakone to osigurati.


Prekogranično tržište usluga u Europskoj uniji, za razliku od tržišta roba, kapitala ili radne snage nikada nije zaživjelo iako je to bilo predviđeno još osnivačkim ugovorom. Zemlje članice su u svoja nacionalna zakonodavstva ugradile brojne barijere prekograničnom pružanju usluga, poput odredbi da se moraju koristiti isključivo materijali proizvedeni u zemlji u kojoj se vrši usluga ili zahtjevi za posebnom dozvolom za obavljanje djelatnosti. Stupanjem na snagu ove direktive te će prepreke morati biti uklonjene te će biti znatno jednostavnije za davatelje usluga koji posluju u nekoj drugoj članici.


Na sektor usluga otpada 70 posto bruto domaćeg proizvoda EU-a. Prema analizama Europske komisije, uklanjanje barijere za prekogranično pružanje usluga moglo bi pridonijeti stvaranju 600.000 novih radnih mjesta. 


Direktiva se odnosi na sve usluge osim na one koje su u isključivoj nadležnosti države i koje se odnose na socijalne, zdravstvene, javnobilježničke, audiovizualne, financijske (bankarstvo, kreditiranje, investicijski fondovi) i neke dr. usluge.


Priča o direktivi o liberalizaciji usluga počela je u siječnju 2004. godine kada je tadašnji povjerenik za unutarnje tržište Nizozemac Frits Bolkenstein iznio svoj prijedlog. Najvažnija načelo u tom prijedlogu bilo je načelo zemlje podrijetla prema kojem tvrtka može pružati usluge u bilo kojoj drugoj zemlji članici i pri tome poštovati samo zakone zemlje u kojoj je registrirana, a ne i one u kojoj se usluga obavlja. To je izazvalo brojne prijepore i polemike. U dijelu starih zemalja članica pojavio se strah od tzv. "socijalnog dumpinga", što znači da bi tvrtke iz novih zemalja članica koje imaju nižu razinu zaštite socijalnih i radnih prava mogle ugroziti domaće tvrtke i tako pridonijeti gubitku radnih mjesta. Najviše je otpora bilo u Francuskoj u tolikoj mjeri da je prijedlog direktive o uslugama korišten kao adut protivnika europskog ustava u kampanji za referendum u proljeće 2005. godine.


Europski parlament je u veljači ove godine u prvom čitanju znatno "razvodnio" prvotni Bolkesteinov prijedlog. Umjesto zemlje podrijetla uvedeno je pravo pružateljima usluga da mogu obavljati svoju djelatnost i u drugim zemljama članicama. Zemljama članicama ostavljeno je pravo da mogu uvesti određene restrikcije kada je pitanju održavanje javnog reda i mira, zaštita okoliša i javno zdravstvo. Te restrikcije moraju biti nediskriminatorne prema stranim tvrtkama u odnosu na domaće.


Iako direktiva nema doseg koji je prvotno bio zamišljen, ipak će stvoriti povoljnije okruženje i veću slobodu u pružanju usluga. Države članice neće više moći prisiljavati tvrtke da traže posebna dopuštenja, niti da koriste materijale proizvedeno u toj zemlji, kako je to sada slučaj. Osim toga, zemlje članice morat će stvoriti "one-stop shop", gdje će strane tvrtke na jednom mjestu moći dobiti potrebne informacije.


 

Više o tome:

  • Europski parlament: Services Directive reaches final stage - EP position prevails
  • Finsko predsjedništvo: Final Agreement Reached on the Services Directive
  • EUpolitix: EU agrees service directive 'milestone'
  • EurActiv: Parliament concurs with Council on Services Directive