naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Seminar o Europskoj socijalnoj povelji

Uprava za rad i tržište rada Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, u suradnji s Vijećem Europe, organizira od 20. do 22. studenoga u Zagrebu seminar o Europskoj socijalnoj povelji. 

Cilj seminar je osigurati učinkovitost osnovnih socijalnih prava u Republici Hrvatskoj temeljem načela Europske socijalne povelje, priopćeno je iz Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. 

Seminar je podijeljen u dva dijela. Danas je organiziran seminar za suce u suradnji s Pravosudnom akademijom Ministarstva pravosuđa, dok će se 21. i 22. studenoga održati seminar za predstavnike ministarstava, Hrvatskog sabora, pravobraniteljstava, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva. 

Europska socijalna povelja temeljni je dokument Vijeća Europe na području gospodarskih, radnih i socijalnih prava, i kao takav ujedno i najvažniji dokument Vijeća Europe nakon Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Stupila je na snagu 1965. godine, a 1996. godine usvojena je izmijenjena Europska socijalna povelja, koja sadrži 31 pravo. 

Povelja osigurava, bez diskriminacije, uživanje temeljnih prava - prava na rad, na primjerene uvjete rada, prava na sigurne i zdrave uvjete rada, prava na pravičnu plaću za rad, na organiziranje, prava na kolektivno pregovaranje, uključujući i pravo na štrajk, prava djece i mladeži na zaštitu, pravo zaposlenih žena na zaštitu, pravo na profesionalno usmjeravanje, na profesionalnu izobrazbu, na zdravstvenu zaštitu i druga prava. 

Hrvatski sabor je na sjednici 20. studenoga 2002. godine donio Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje s dodatnim protokolima. 

Hina