naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Švedska najdemokratičnija zemlja na svijetu

Prema istraživanju britanskog Economista, Švedska ima gotovo savršenu demokraciju. Istraživanje je uključilo 167 zemalja, a iza Švedske nalaze se druge sjevernoeuropske zemlje Danska, Nizozemska i Norveška. 

Zemlje su u istraživanju rangirane prema svojim izbornim sustavima, funkcioniranju vlade, političkoj participaciji, političkoj kulturi i građanskim slobodama. Od 28 zemalja koje se nalaze na listi 'potpunih demokracija', 17 su države članice Europske unije.  

Između ovih 28 zemalja, najlošije je rangirana Slovenija, a Velika Britanija i Francuska zauzele su 23. odnosno 24. mjesto. Kao obrazloženju za relativno nizak plasman Velike Britanije navodi se erozija građanskih sloboda i slab politički angažman u zemljama u razvoju. Za Francusku se ističu problemi u funkcioniranju vlade, političkoj participaciji i političkoj kulturi. 

Italija se, prema studiji, nalazi u skupini 'napuknutih demokracija' zbog problema u funkcioniranju izbornog sustava i slabe političke kulture. Zajedno s Italijom, u skupni zemalja koja po studiji nemaju potpunu demokraciju, nalazi se još 7 zemalja članica EU-a. Najlošije rangirana je Poljska, koja se nalazi na 46. mjestu po demokratičnosti. Studija navodi kako istočnoeuropske zemlje ilustriraju razliku između formalnih i pravih demokracija. Prema studiji, nove članice EU-a imaju istu razinu političkih i građanskih sloboda kako i stare članice, međutim zaostaju u području političke participacije i kulture. 

 

Više o tome:

EUobserver: Sweden tops world democracy ranking