naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Forum o pristupanju Hrvatske EU na temu zaštite potrošača

Nacionalni forum o pristupanju Hrvatske EU na temu zaštite potrošača održan je u srijedu 29. studenog u Šibeniku, a sudionici su raspravljali o edukaciji na području zaštite potrošača, alternativnom rješavanju sporova te novostima u zakonodavstvu na polju zaštite potrošača. 


Skup je održan u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva. Sudjelovalo je pedesetak predstavnika državnih institucija, tijela lokalne i područne samouprave, gospodarskih subjekata i udruženja te udruga za zaštitu potrošača. 


'Prava potrošača su temelj slobodnog demokratskog društva, a neophodni su dio slobodnog tržišnog gospodarstva', rekla je ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Kolinda Grabar Kitarović. 


Unaprjeđenje i učinkovita zaštita prava potrošača uz gospodarski razvoj RH prioritet su Vlade RH, dodala je. Ciljevi te politike moraju se uzeti u obzir kod reguliranja drugih pitanja poput sigurnosti hrane, slobodnog kretanja dobara i usluga ili trenutno vrlo zanimljive teme o kvaliteti i sigurnosti dječjih igračaka, naglasila je Grabar Kitarović.  


Direktive usvojene na razini EU kad je riječ o zaštiti prava potrošača spadaju u područje minimalne harmonizacije, što znači da je potrebno zadovoljiti najmanje uvjete da bi se osigurali standardi zaštita zdravlja, sigurnosti i ekonomskih interesa potrošača. No, zemlje članice mogu usvojiti i stroža pravila pod uvjetom da se ne zaustavlja slobodan tijek roba na tom području.  


'Analitički pregled usklađenosti zakonodavstva, tzv. screeening za poglavlje 28. koje se odnosi na zaštitu potrošača i zdravlja, održan ovoga ljeta, ukazao je na to da je uz izmjene i dopune zakona o zaštiti potrošača potrebno razvijati zakonski okvir za zaštitu potrošača za niz propisa iz drugih pravnih područja poput zakona o trgovini, zakona o općoj sigurnosti proizvoda ili zakona o hrani', rekla je Grabar Kitarović. Dodala je da će biti potrebno olakšati pristup potrošača pravosuđu i razviti postupak alternativnog rješavanja sporova.  


Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva nositelj je svih aktivnosti vezanih za područje zaštite potrošača. Po riječima Eme Culi, pomoćnice u tom ministarstvu, u protekle tri godine pokrenut je i realiziran niz aktivnosti u vezi zaštite potrošača.  


Hrvatski Sabor je 2005. godine usvojio Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2005.-2006. godine, kojim se promiče učinkovita zaštita, zdravlje, sigurnost, te gospodarski interesi potrošača, postižući ravnotežu među interesima trgovaca i potrošača, rekla je Ema Culi.  


'Također je u tijeku izrada novog Zakona o zaštiti potrošača, kojim će se urediti sve nedorečenosti uočene kroz njegovu primjenu od 2003. godine i obaviti usklađivanje s pravnom stečevinom EU', naglasila je Ema Culi.   


Između ostaloga, već se pristupilo izradi Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača Republike Hrvatske (CISZP), a cilj tog sustava je povezivanje potrošača i resornog ministarstva, Državnog inspektorata koje vrši nadzor nad provedbom zakona, te udruga za zaštitu potrošača.

CIZSP će biti informatička potpora za takozvani RAPEX  sustav za obavješćivanje kad se radi o opasnim proizvodima za područje EU i Hrvatske, naglasila je Ema Culi, dodajući da će uskoro biti dizajnirana i internetska stranica zaštite potrošača u sklopu koje će biti prezentirani sadržaji iz područja zaštite potrošača.    


Glavni izazov prilagodbe Hrvatske zakonodavstvu EU nije samo usvajanje regulative već spremnost javne uprave, društva u cjelini, a tako i trgovaca da provode zakone, naglasila je Grabar Kitarović, rekavši da je zbog toga potrebno jačati aktivnosti  informiranja potrošača, u čemu veliku ulogu imaju udruge kojih na tom području u RH trenutno ima 23. 


U sklopu rasprave naglašeno je kako krajnji potrošači imaju značajne poteškoće za ostvarivanje svojih prava kod davatelja javnih usluga. 


Riječ je o dobavljačima električne energije, vode ili usluga telefonije, koji često drže da su njihovi propisi iznad zakonskih odredbi, naglasili su predstavnici udruga potrošača. Oni su upozorili da je te probleme potrebno regulirati u novom zakonu. Ilija Rkman iz Hrvatskog saveza za zaštitu potrošača predložio je da Vlada RH 2007. godinu proglasi godinom  edukacije potrošača, budući da prema podacima te udruge oko 75 posto građana RH nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima. 


Hina