naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Komisija predlaže nove zakonske mjere o azilu i imigraciji

(20. 9. 2005.) Europska komisija predložila je nove zakonske odredbe koje bi trebale urediti zajedničke standarde o imigraciji i azilu u zemljama članicama EU. Te su mjere potakute nedavnim terorističkim napadima, a njima se nastoji ujednačiti politika vezana uz izgon osoba koje se nelegalno nalaze na teritoriju Europske unije. Izgon takvih osoba trenutačno se nalazi u nadležnosti država članica.

Komisija je u okviru spomenutih mjera usvojila prijedlog za direktivu o zajedničkim standardima progona, te tri prijedloga u obliku obavijesti: o integraciji državljana trećih zemalja, regionalnim zaštitnim programima te o razvoju zajednica u kojima se nastanjuju novopridošli legalni imigranti. Komisija dakle mjerama osim odlučne borbe protiv ilegalne imigracije istovremno potiče integraciju građana trećih država.

Direktiva o progonu uređivat će proceduru povratka osoba koje ilegalno borave u EU u njihove matične zemlje zbog toga što ne ispunjavaju uvjete za ulazak i boravak na teritoriju država članica, bilo zbog toga što su ušle ilegalno, ostale duže od vremena navedenog u vizi ili dozvoli boravka ili zato što im je zahtjev za azil odbijen. Takve osobe nemaju osnovu koja bi im omogućila legalan boravak pa stoga moraju napustiti teritorij države članice EU.

Europska komisija obrazlaže da će zajednička politika progona predstavljati integralni dio borbe protiv ilegalne imigracije na području cijele Unije. Cilj prijedloga je donijeti jasna, transparentna i zajednička pravila o progonu, privremenom pritvoru i ponovnom ulasku na teritorij EU, uzimajući u obzir punu zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Među mjerama su zabrana ponovnog ulaska, privremeni pritvor za osobe za koje se smatra da su ilegalni migranti te pomoć legalnim migrantima da se vrate u matične zemlje.

Nasuprot tomu, zagovornici prava ilegalnih imigranata ističu da su predložene mjere represivne te da neće donijeti željene učinke. Oni tvrde da sve strože nadgledanje europskih granica u posljednjih deset godina izaziva sve više stradanja ljudi pri pokušaju ilegalnog ulaska na teritorij EU. Smatraju da je imigracijska politika neučinkovita i zbog toga što do sada nije uspjela pridonijeti smanjenju broja ilegalnih imigranata.

Franco Frattini, povjerenik Europske komisije zadužen za pravosuđe, ističe da u slučaju neosiguravanja predloženog jedinstvenog pravnog okvira koji će obvezati sve države članice u pitanjima progona ilegalnih migranata u njihove matične zemlje, u pitanje dolazi integritet i kredibilitet imigracijske i azilantske politike EU. Osim toga, izglasavanje ovakvog pravnog mehanizma pridonijelo bi ostvarenju ciljeva postavljenih u Haškom programu, progamu suradnje država članica u području pravosuđa i unutarnjih poslova. Nadalje, predloženo zakonodavstvo predstavlja i način borbe protiv organiziranog kriminala, posebice protiv trgovine ljudima.

Komisija se također zauzela za ustanovljavanje zajedničke statistike o imigracijskoj politici i politici azila. Europska unija naime još nije uspostavila zajedničku bazu podataka o broju ilegalnih imigranata. Procjene kazuju da je u 2004. godini izdano 650.000 odluka o progonu, pri čemu je izvedeno 164.000 prisilnih progona, a 48.000 dobrovoljnih. "Politika imigracije i azila treba se temeljiti na vjerodostojnim podacima. Naše je znanje o stanju u području migracija u EU tek djelomično. Zajednička europska statistika u tom području značajno će poboljšati naše mogućnosti da usredotočimo napore tamo gdje su najpotrebniji" rekao je povjerenik Frattini. (A. Petričušić)

Više o tome: