naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Izvješće Europske komisije o konvergenciji

Izviješće Europske Komisije o konvergenciji, objavljeno u utorak, 5. prosinca u Bruxellesu, pokazalo je nejednak napredak  država članica u usvajanju eura. Slovenija je jedina zemlja od deset novih članica koja je udovoljila svim kriterijima još u lipnju 2006, te će i službeno 1. siječnja 2007. uvesti euro. Od devet država koje su ocjenjivane u Izvještaju, sedam ih je bilo iz Srednje i Istočne Europe, dok Litva nije bila uključena u ovaj izvještaj jer je njezin napredak u procesu konvergencije ranije ocijenjen.

Joaquin Almunia, europski povjerenik za gospodarska i monetarna pitanja, komentirajući Izvještaj naglasio je da se put ka usvajanju eura pokazao težim nego što su to neki u početku mislili. Usvajanje eura, prema povjereniku za gospodarska i monetarna pitanja, konsolidira makroekonomsku stabilnost nužnu za rast i zapošljavanje, dok dobro pripremljena zemlja ima veće šanse za rast u monetarnoj uniji.

Da bi mogla usvojiti euro, zemlja mora ostvariti visoki stupanj održive konvergencije glede stabilnosti cijena, proračunskih pozicija, stabilnosti valutnog tečaja, te dugoročnih kamatnih stopa, kao i osigurati kompatibilnost nacionalnog zakonodavstva s pravilima Sporazuma i statuta Europskog sustava središnjih banaka (European System of Central Banks - ESCB) i Europske središnje banke (European Central Bank - ECB).

Izviješće je pokazalo da Češka, Cipar, Poljska i Švedska imaju 12-mjesečni prosjek stope inflacije ispod referentne vrijednosti, koja je u listopadu 2006. iznosila 2,8%.

Kriterij vezan uz proračunske pozicije ispunjen je kada manjak ne premašuje gornju granicu određenu čl. 104(6) Ugovora o EZ-u, odnosno 3% vrijednosti bruto domaćeg proizvoda. Taj kriterij trenutno ispunjava samo četiri od devet zemalja obuhvaćenih Izvještajem, a to su Estonija, Cipar, Letonija i Švedska.

Od svih devet zemalja Estonija je najduže uključena u mehanizam valutnih tečajeva ERM II, te je ujedno i jedina koja ispunjava taj kriterij. Preostale zemlje u ERM II su Cipar, Malta i Letonija, koje u njemu sudjeluju od 2. svibnja 2005., te Slovačka, koja mu se priključila 28. studenoga 2005.

Od devet zemalja samo Mađarska ne ispunjava kriterij vezan uz kamatne stope, koji uvjetuje da prosječne dugoročne kamatne stope ne budu više od 2 postotna boda iznad one u tri zemlje s najboljom izvedbom u smislu stabilnosti cijena u godini koja je prethodila. Češka, Estonija, Cipar, Letonija, Malta, Poljska, Slovačka i Švedska imaju prosječnu godišnju dugoročnu kamatnu stopu nižu od referentne vrijednosti, koja je listopadu 2006. iznosila 6,2% .

 

Više o tome: