naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Mjere Europske komisije za poticanje rasta i zapošljavanja

(22. 7. 2005.) Europska komisija predstavila je 20. srpnja 2005. opsežan plan mjera za poticanje rasta i zapošljavanja kroz promicanje znanja i inovacija.
 

Predstavljenim mjerama Komisija namjerava provesti ciljeve Lisabonske strategije, dokumenta usvojenog na sastanku Europskog vijeća u ožujku 2000. godine, koji teži učiniti EU najdinamičnijim i najkonkurentnijim gospodarstvom svijeta do 2010. godine. Europska unija nastoji dakle ciljevima Lisabonske strategije povećati rast i zapošljavanje u zemljama članicama, te pri tome restrukturirati gospodarstvo temeljeći ga na znanju i inovacijama i pretvoriti Europu u privlačnije mjesto za život i ulaganje. 

Na sastanku Europskog vijeća održanom 22. i 23. ožujka 2005., na kojem je središnja tema bila prvedba Lisabonske strategije, odlučeno je da okosnice provedbe Strategije budu poticanje znanja i inovacija kao pokretača održivog rasta, stvaranje poticajne klime za investiranje i zaposlenost te promatranje rasta i zapošljavanja kao elemenata za postizanje socijalne kohezije.

 

Čineći korak više ka ostvarenju zacrtanih ciljeva, Europska komisija je predstavljenim mjerama istakla osam ključnih točaka za ostvarivanje ciljeva Lisabonske strategije:

 

  • potpora znanju i inovacijama u Europi,
  • reforma sustava državne pomoći,
  • poboljšanje i pojednostavljivanje regulatornog okvira za poslovanje tvrtki,
  • završetak procesa stvaranja jedinstvenog europskog tržišta usluga,
  • sklapanje ambicioznog sporazuma o liberalizaciji svjetske trgovine,
  • uklanjanje prepreka slobodnom protoku ljudi, radne snage i znanstvenika,
  • utvrđivanje jedinstvenog pristupa pitanju ekonomskih migracija,
  • potpora članicama kako bi se što bolje nosile sa socijalnim posljedicama restrukturiranja gospodarstva.

Predloženim mjerama Europa, suočena s intenziviranjem globalne konkurencije, pokušava reformirati svoj gospodarski i socijalni model. Predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso izjavio je prilikom predstavljanja mjera da je potrebno "ulagati u strukovne vještine i obrazovanje, predvoditi u području istraživanja i inovacija i pripremiti ljude za promjene". Predstavljeni program još ne uključuje programe reformi za svaku od država članica. Mjere koje bi bilo potrebno provesti na nacionalnim razinama trebale bi biti predstavljene u listopadu ove godine. (A. Petričušić)

 

Više o tome: