naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Osniva se Agencija Europske unije za temeljna prava

(08. 07. 2005.) Europska komisija usvojila je 30. lipnja prijedlog Uredbe za osnutak Agencije Europske unije za temeljna prava (Proposal for a Council Regulation establishing a European Union Agency for Fundamental Rights, COM(2005)280 final). Budući da su zaštita i promicanje temeljnih ljudskih prava među glavnim ciljevima politike Unije, osnutak Agencije izniman je doprinos njihovu ostvarenju.

 

Dopredsjednik Europske komisije Franco Frattini, povjerenik za pravosuđe, slobodu i sigurnost, izjavio je prigodom iznošenja prijedloga Uredbe da su "temeljna ljudska prava osnova svih vrijednosti Europske unije. Ona su nužna za izgradnju stabilnih društava, koja postoje uz pomoć učinkovitih političkih institucija i pravosuđa. Europa bi trebala biti jamac tih vrijednosti i istodobno davati primjer drugima u zaštiti ljudskih prava. Ipak, kad zagovaramo zaštitu i promicanje temeljnih ljudskih prava, ne bismo smjeli ostati na pukim frazama. Građani Unije zahtijevaju konkretna djelovanja i stoga treba ustanoviti primjerene institucije i osigurati sredstva za zaštitu i promicanje temeljnih prava. To upravo i činimo osnivanjem Agencije za temeljna prava”.

 

Prijedlog Odredbe za osnivanje Agencije iznesen je nakon što su državnici zemalja članica na sastanku na vrhu iz prosinca 2004. odlučili proširiti mandat Centra Europske unije za nadgledanje racizma i ksenofobije sa sjedištem u Beču predloživši da Centar preraste u agenciju EU. Agencije su, naime, tijela koja Unija osniva radi provedbe određenog tehničkog, znastvenog ili administrativnog zadatka te svojih politika. Europski je parlament također podupro osnutak Agencije.

 

Agencija će biti nezavisan centar stručnosti u području temeljnih judskih prava ,koji će djelovati putem prikupljanja informacija, njihove analize i povezivanja sa srodnim institucijama (što na razini Europske unije nije postojalo). Agencija će biti i savjetodavno tijelo institucijama Unije i državama članicama u pitanju pripreme i primjene odredaba o zaštiti ljudskih prava u Europskoj uniji. Na primjer, kad se bude pripremala politika ili novi zakon Unije u području borbe protiv trgovine ljudima, Agencija će institucijama Unije pripremiti sve potrebne podatke za donošenje zakona i mjera.

 

Preobrazba europskoga Centra za nadgledanje racizma i ksenofobije u Agenciju za temeljna prava ne podrazumijeva da će se manje pozornosti posvećivati borbi protiv racizma i ksenofobije, to više jer je ta pojava sve češća u državama članicama.

 

Agencija bi, dakle, trebala postati djelotvoran jamac za zaštitu ljudskih prava u svim politikama koje provodi Unija. Ne bi trebalo biti preklapanja djelatnosti s Vijećem Europe, međunarodnom organizacijom koja u svojem mandatu ima zaštitu ljudskih prava čovjeka još od osnutka 1950. te je stoga najvjerodostojnija nadnacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava u Europi. Agencija za temeljna prava težit će komplementarnosti u pogledu mandata i djelovanja Vijeća Europe i nastojat će graditi  bliske suradničke odnose.


Prijedlogom za osnutak Agencije za temeljna prava Europska komisija započinje provedbu prvog od deset prioriteta nedavno usvojenoga Haaškoga programa, petogodišnjeg programa suradnje zemalja članica u pravosuđu i unutarnjim poslovima s ciljem razvijanja suradnje na području sigurnosti, slobode i pravde. Program je izglasan u studenome 2004. godine i definira mjere koje treba provesti u području slobode, sigurnosti i pravde do 2010. (Antonija Petričušić)

 

Više o tome:

 

  • Europska komisija: Opća uprava za tisak i informiranje: A European Union Agency to protect and promote fundamental rights, IP/05/822, 30.6.2005.
  • Europska komisija: Opća uprava za pravosuđe i unutarnje poslove: Freedom, Security and Justice: Fundamental Rights
  • Europski nadzorni centar za rasizam i ksenofobiju: Naslovnica