naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Istraživanje o diskriminaciji povodom Europske godine jednakih mogućnosti

Europska komisija objavila je u utorak 23. siječnja povodom Europske godine jednakih mogućnosti rezultate istraživanja javnog mnijenja o raširenosti diskriminacije u Europskoj uniji. Rezultati istraživanja pokazuju da više od polovice građana Europske unije, odnosno njih 51 posto, smatra da se u njihovim zemljama premalo poduzima protiv diskriminacije. Čak 64 posto anketiranih je izjavilo da je diskriminacija raširena pojava.


Istraživanje pokazuje da mali broj građana uopće zna za postojanje zakona protiv diskriminacije, zasnovane na spolu, etničkom podrijetlu ili rasi, životnoj dobi, seksualnoj orijentaciji, invaliditeta, religiji ili uvjerenju. Tako preko 50 posto ispitanih zna kako je  diskriminaciju zbog invaliditeta prilikom zapošljavanja zabranjena, međutim samo 30 odnosno 31 posto građana zna da postoje zakoni koji zabranjuju diskriminaciju na temelju dobi odnosno seksualne orijentacije.Anketa pokazuje da većina građana misli da su invalidne osobe (79 posto), Romi (77 posto), osobe starije od 50 godina (69 godina) te osobe koje imaju različito etničko podrijetlo (62 posto) diskriminirane u društvu. 


Europska unija će slijedeći tjedan u Berlinu službeno objaviti početak Europske godine jednakih mogućnosti te pokrenuti kampanju za borbu protiv diskriminacije. Summit jednakih mogućnosti" održat će se pak 30. siječnja u Berlinu a na njemu će sudjelovati ministri iz EU, predstavnici sindikata, udruga poslodavaca, te nevladinih organizacija. Cilj ovog projekta Europske unije je pomoći da se podigne razina svijesti o koristima različitosti te potakne suzbijanje svih oblika diskriminacije. 

Više o tome:

  • Europska komisija: European year of Equal Opportunities for All –Eurobarometer on Discrimination
  • Europska komisija: European Year for Equal Opportunities for All gears up to fuel the debate on diversity