naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Održan treći parlamentarni sastanak o Lisabonskoj strategiji

Zastupnici Europskog parlamenta održali su 5. i 6. veljače u Bruxellesu treći zajednički parlamentarni sastanak o Lisabonskoj strategiji. Na sastanku, u čijem su radu sudjelovali i zastupnici nacionalnih parlamenta zemalja članica EU-a, upućen je poziv europskim vladama da se zajedničkim naporima nastavi ostvarivanje ciljeva zadanih na summitu u Lisabonu 2000. godine. 

Predsjednik Europskog parlamenta Hans-Gert Poettering istaknuo je kako će ostvarivanje ambicioznih planova Lisabonske strategije zahtijevati napore na svim razinama, lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj. Poettering je istaknuo važnost nacionalnih  parlamenata zbog važnosti implementacije reformi koje predviđa strategija u državama članicama Europske unije.

Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso  govorio je o potrebi balansiranja konkurentnosti i socijalnih prava. Barroso je istaknuo kako je u Europskoj uniji moguće ostvariti fleksibilnost i dobro poslovno okruženje usporedno uz očuvanje visokih socijalnih standarda te  kako je potrebno zaštititi radnike a ne nekonkurentne poslove. Dodao je kako je ekonomija Europske unije  bilježi od 2000. godine stabilan rast te kako je stopa nezaposlenosti na najmanjoj razini od 1998. godine.  

Europski čelnici pokrenuli su u ožujku 2000. Lisabonsku strategiju s ciljem da Europska unija do 2010. godine postane najkonkurentnije i najdinamičnije, na znanju utemeljeno gospodarstvo. Međutim, i najveći zagovaratelji Lisabonske strategije su morali prihvatili da zbog slabog ekonomskog rasta u godinama nakon sastanka Europskog vijeća u Lisabonu ciljevi strategije neće biti ostvareni u zadanom vremenskom okviru. Europska komisija ponovno je 2005. godine pokrenula strategiju s većim fokusom na ekonomski rast i stvaranje novih radnih mjesta.  

 

Više o tome:

  • Europski parlament: MEPs and national MPs focus on practical steps for Lisbon Strategy
  • Europski parlament: Call for coordinated action to achieve Lisbon goals
  • Europska komisija: Seeing the wood for the trees: The purpose of the Lisbon Strategy