naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Vijeće utemeljilo Agenciju EU-a za temeljna prava

Ministri pravosuđa i unutarnjih poslova zemalja članica EU-a prihvatili su u četvrtak 15. veljače na sastanku u Bruxellesu uredbu o osnivanju Agencije EU-a za temeljna prava. Uloga Agencije sastojat će se u tome da odgovarajućim tijelima, uredima i agencijama u Europskoj uniji i državama članicama pruža pomoć i ekspertizu u području temeljnih ljudskih prava. Agencija će ovim institucijama pružati pomoć kako bi u svojem područjima aktivnosti u potpunosti poštivale ljudska prava. 


Agencija će prikupljati objektivne, pouzdane i usporedive informacije o razvoju situacije na planu temeljnih prava i analizirati te informacije. Agencija će imati pravo iznijeti mišljenje institucijama Unije i zemlja članicama o provedbi europske pravne stečevine u području poštovanja temeljnih prava. Svoja mišljenja Agencija će iznositi na vlastitu inicijativu ili zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća ili Komisije.  


Agencijom će upravljati direktor i izvršni ured. Svaka zemlja članica imenovat će po jednog člana u upravno vijeće, a Europska komisija će imati dva predstavnika. Svoje predstavnike u upravnim tijelima Agencije imat će i Vijeće Europe, paneuropska organizacija za zaštitu ljudskih prava.  


Europsko vijeće donijelo je još u prosincu 2003. odluku o proširenju mandata Europskog opservatorija za rasizam i ksenofobiju u Beču i transformiranju Centra u Agenciju za temeljna prava. Odlukom ministara samo je formaliziran taj dogovor.  Agencija će početi s radom 1. ožujka, a sjedište Agencije će također biti u Beču. 


 


Više o tome:

  • Njemačko EU predsjedništvo: EU Agency for fundamental rights is due to take up its work on 1 March 2007
  • Europska komisija: The Council establishes the European Union Agency
    for Fundamental Rights
  • Vijeće EU: The Council establishes the European Union Agency for Fundamental Rights