naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Ministri EU-a dogovorili opće socijalne ciljeve, ali ne i minimume

Europski ministri za zapošljavanje i socijalna pitanja nisu se u četvrtak 22. veljače uspjeli dogovoriti o minimalnim zajedničkim socijalnim standardima.Ipak uskladili su opće socijale ciljevie kao što su borba protiv siromaštva i postizanje ravnopravnosti spolova. 


Nakon rasprave, u kojoj su se pokazale veće razlike u tome kako zemlje članice vide pitanje socijalnih minimuma, 27 ministara postiglo je zajedničke zaključke  koji sadrže 15 općih poruka koje će biti poslane na summit EU-a 8. i 9. ožujka. U izjavi se naglašavaju da je vrijeme da se EU pozabavi problemima 17 milijuna Europljana bez posla, seksualnom nejednakošću na radnom mjestu, borbom protiv siromaštva djece, modernizacijom shema mirovina i poboljšanjem i boljim pristupom zdravstvenim uslugama. 


Pristaše ideje minimalnih socijalnih standarda željeli su da se na razini EU-u usvoje "socijalni minimumi", kazali su diplomatski izvori. Tijekom rasprave talijanski diplomat Alessandro Pignatti govorio je o "potrebi minimalnih socijalnih normi", spominjući posebno cjeloživotno učenje i dobre uvjete rada. 


Francuska se također zalagala za socijalni model, a Portugal, Finska i Švedska nazvale su u zajedničkoj izjavi europski socijalni model "ključnim elementom koji bi pomogao građanima da ispune izazove budućnosti, dajući adekvatni politički okvir". "Unatoč razlikama u tradiciji i pristupu, to je zajednički element naših društava i ekonomija", kazali su u izjavi.


Razlike u tradiciji najviše su se pokazale upravo između francuskog socijalnog modela i britanske ideje o fleksibilnosti slobodnog tržišta rada. Britanski ministar James Plaskitt naveo je glavne razloge zbog kojih se njegova zemlja protivi minimalnim socijalnim standardima. "Postojeće direktive već daju minimalne socijalne standarde", rekao je, dodajući da nema potrebe za više od toga. "Moramo staviti naglasak na važnost fleksibilnosti tržišta", dodao je Plaskitt. 


U pokušaju da riješi te razlike predsjednik EK-a José Manuel Barroso založio se za novu ideju "flexicurity", politike popularne u nordijskim zemljama koja zadržava fleksibilnost zapošljavanja, ali podupire sigurnost radnog mjesta.


U raspravi je predstavljena i zajednička inicijativa devet država EU-a, Belgije, Bugarske, Cipra, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije, Luksemburga i Španjolske o "ponovnom pokretanju socijalne Europe". 


Hina


Više o tome:

Vijeće EU: 2786th EMPLOYMENT, SOCIAL POLICY, HEALTH AND CONSUMER AFFAIRS Council meeting