naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Nova pravila za Zajedničku poljoprivrednu politiku

(6. 6. 2005.) Postignut je politički dogovor o uredbi kojom će se od 2007. drastično promijeniti način financiranja Zajedničke poljoprivredne politike (Common Agricultural Policy – CAP). Novom uredbom postojeća će se pravila objediniti u jedinstvenoj uredbi, čime bi trebalo pojednostavniti financiranje CAP-a i ojačati proračunsku disciplinu. Stvaraju se dva nova fonda u kojima se, gdje god je moguće, primjenjuju jednaka pravila: Europski poljoprivredni garancijski fond (European Agricultural Guarantee Fund - EAGF) i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD).

Time se nastoji modernizirati i ojačati upravljanje i kontrola nad korištenjem proračuna namijenjenog provedbi CAP-a. Uvođenje jedinstvenog sustava financiranja za oba fonda temelji se na pozitivnim iskustvima garancijskog dijela fonda EAGGF. Koristit će se usluge akreditiranih institucija (agencije za plaćanje, tijela za koordinaciju).

Ključna je odredba nove uredbe jedinstvena stopa povrata u slučaju nepravilnosti, čime se financijska odgovornost dijeli između država članica i Komisije. Pojednostavljuju se i programi za ruralni razvoj, a provodit će se u sklopu fonda EAFRD u kojem će se za različite programe primjenjivati jedinstveni sustav programiranja, upravljanja i nadzora.

Uredba je predložena za financijski okvir 2007. – 2013., a trebala bi se početi primjenjivati od
1. siječnja 2007., no njezina primjena nije nužno ograničena na razdoblje do 2013. (A. B.)

Više o tome:

  • Europska komisija: Opća uprava za tisak i informairanje: RAPID: CAP financing simplified and made more efficient, IP/05/633, 31. 5. 2005.