naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Ljudska prava u procesu pristupanja EU: problem implementacija

U procesu usvajanja europskih standarda na području zaštite ljudskih prava osnovni problem je njihova primjena u praksi za što je nužno provesti korjenitu reformu pravosuđa i javne uprave, zaključak je inicijalnog istraživanja Centra za ljudska prava o utjecaju procesa približavanja Europskoj uniji na ljudska prava u Hrvatskoj. 


"Zakoni i institucionalni okvir u Hrvatskoj na visokoj su razini, no to ne znači mnogo ako oni ne priječe kršenja ljudskih prava", rekao je ravnatelj Centra za ljudska prava Tin Gazivoda. Ljudska prava jedan su od ključnih političkih kriterija za ulazak u Europsku uniju, a u slučaju Hrvatske to se konkretno odnosi na poštivanje prava manjina, procesuiranje ratnih zločina i borbu protiv diskriminacije. 


Istraživanje Centra za ljudska prava ukazuje na područja u kojima postoji jaz između već dosta razvijenog zakonodavstva i prakse, te na područja u kojima još predstoji prilagođavanje zakonodavstva, što se ponajprije odnosi na borbu protiv diskriminacije i besplatnu pravnu pomoć, rekao je Gazivoda. 


Utjecaj procesa približavanja Europskoj uniji na ljudska prava u Hrvatskoj može se pratiti na tri razine, kazala je voditeljica istraživanja Jagoda Novak - zakonodavnoj, u smislu usklađivanja zakonodavstva, strateškoj u smislu reformi, strategija i nacionalnih programa za zaštitu ljudskih prava te provedbenoj.  


Kao osnovni problem prepoznat je "problem implementacije", odnosno pitanje uspješne i efikasne primjene normi i standarda, ali i zacrtanih strateških programa Vlade u praksi, a za njegovo rješavanje ključna je korjenita reforma pravosuđa i javne uprave, zaključak je Centra za ljudska prava.  


Novak je objasnila kako se nakon proširenja EU-a na deset zemalja iz istočne i srednje Europe 2004. na području zaštite ljudskih prava primjenjuju stroži kriteriji, što je vidljivo i u strukturi pregovora s Hrvatskom. Ocijenila je kako stroži kriteriji mogu samo koristiti hrvatskim građanima, ali se i zauzela za njihovu dosljednu primjenu i na druge kandidatske zemlje kao i na zemlje članice Europske unije. Novak je pozvala također na veće otvaranje pregovaračkog procesa javnosti te na veće uključivanje nevladinog sektora u same pregovore.


Hina