naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Pravila Europske zajednice o podrijetlu

Euro info komunikacijski centar Zagreb pri Hrvatskoj gospodarskoj komori objavio je vodič za EU korisnike pod nazivom "Pravila Europske zajednice o podrijetlu" za opći sustav povlastica. Vodič prikazuje Opći sustav povlastica (General System of Preferences - GSP) kako bi se pridonijelo što boljem razumijevanju i primjeni pravila o podrijetlu.  


Opći sustav povlastica je sustav carinskih povlastica koje Zajednica jednostrano odobrava za proizvode podrijetlom iz zemalja u razvoju i time je carina snižena ili ne postoji, dok najnerazvijenije zemlje uživaju bescarinski pristup za gotovo sve svoje izvozne proizvode.


Pravilima se potvrđuje podrijetlo robe - mjesto njene izrade ili proizvodnje, a potrebna su za osiguravanje povlastice onog u čiju je korist uspostavljen Opći sustav povlastica. 


Stvaranjem novih i širenjem postojećih zona slobodne trgovine te daljnjom liberalizacijom svjetske trgovine putem brojnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini klasična carinska zaštita sve više gubi na značenju. Time podrijetlo robe postaje važan i odlučujući čimbenik o kojem ovisi hoće li neka roba steći povlašteni status u međunarodnoj trgovini. 


Hrvatska danas koristi povlastice u sklopu GSP shema koje razvijene zemlje pružaju zemljama u razvoju (primjerice Australija, Kanada, Japan, SAD, Ruska Federacija). Ulaskom u punopravno članstvo EU Hrvatska će od zemlje primateljice povlastica prijeći na mjesto davateljice povlastica prema shemi EU. 


 

Više o tome:

Hrvatska gospodarska komora: Pravila Europske zajednice o podrijetlu