naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Novi programi u pravosuđu i unutarnjim poslovima

Europska komisija predložila je tri programa, koji bi trebali pridonijeti provedbi Haaškoga programa. Haaški program je petogodišnji program suradnje u pravosuđu i unutarnjim poslovima, koji određuje smjernice politike EU na području sigurnosti, slobode i pravde s ciljem razvijanja suradnje. Izglasan je na sastanku Europskoga vijeća u studenome 2004. godine, a definira mjere koje treba provesti u pogledu slobode, sigurnosti i pravde do 2010. godine. Haaški program, kao i svi programi Zajednice, sadržava niz aktivnosti koje EU usvaja radi promicanja suradnje država članica u različitim područjima povezanima s politikama EU, a u razdoblju od nekoliko godina.

Da bi se zahtjevni politički ciljevi zacrtani Haaškim programom postigli, bit će potrebno osigurati sredstva. Komisija smatra da će predložena tri okvirna programa pomoći ostvarenju ambicioznih političkih ciljeva u pravosuđu i unutarnjim poslovima. Tri nova okvirna programa, "Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima", "Sigurnost i zaštita sloboda" te "Osnovna prava i pravosuđe" promiču poštovanje osnovnih sloboda i prava u europskom društvu sadržanih u Povelji temeljnih sloboda, koja je sastavni dio budućega Ustava Unije, ali i osiguravaju financijsku potporu članicama pri provedbi zajedničkog upravljanja granicama i uspostavi zajedničkih pravila o azilu i imigraciji. Tri okvirna programa služe i kao financijska potpora politikama Unije za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i drugih oblika zločina, a sve radi poboljšanja učinaka suradnje u pravosuđu i unutarnjim poslovima.

Zajednička politika azila, migracije i upravljanja granicama postavlja različite zahtjeve pred zemlje članice, jer je provedba te politike uvjetovana zemljopisnim položajem i veličinom zemlje, kao i prirodom migracijskih tokova. Stoga je Komisija predložila pokretanje okvirnoga programa "Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima" (COM(2005) 123 final. 6. 4. 2005.). Prvi od tri nova programa osigurat će financijsku potporu u skladu s nastojanjima zemalja članica na njihovim teritorijima od kojih Unija ima izravne koristi. Program će poticati poboljšavanje infrastrukture na morskim i kopnenim granicama, koje čine vanjske granice EU, sprečavanje ilegalnog prelaska granica i omogućavanje nesmetana prelaska granica bona fide putnicima. Program će podupirati i organizaciju tečajeva i skupova koji pomažu integraciju novonaseljenih osoba u EU, organizaciju međukulturalnog traininga te izdavanje priručnika za državne službenike na lokalnoj razini, osiguravanje uvjeta za prijam azilanata kao i pravičnu i učinkovitu provjeru njihovih zahtjeva za azilom, te konačno pružanje savjeta tražiteljima azila čiji zahtjevi nisu prihvaćeni kako bi im se osigurao povratak u zemlje iz kojih su došli.

U svrhu borbe protiv prekograničnog kriminala i terorizma, kao i svih drugih oblika zločina, predlaže se provedba okvirnoga programa "Sigurnost i zaštita sloboda". Budući da terorizam i organizirani kriminal snažno djeluju upravo na nadnacionalnoj razini, Komisija smatra da problemu treba pristupiti međudržavnom suradnjom. Predloženi program nastojat će poboljšati provedbu i primjenu djelatnosti pravosudnih tijela, posebice putem razmjene informacija i razvijanjem zajedničkih baza podataka i sustava komuniciranja. Program će promicati složen pristup u području sprečavanja kriminala i istodobno osiguravati dijalog i povezivanje pravosudnih institucija sa srodnim državnim službama i civilnim društvom.

Treći okvirni program, "Osnovna prava i pravosuđe", nastojat će pridonijeti stvaranju europskoga područja u kojem su osigurane osnovne slobode i ljudska prava, ali i potaknuti borbu protiv antisemitizma, rasizma i diskriminacije, kao i osnažiti civilno društvo koje se bavi područjem osnovnih prava i sloboda. Program će pridonijeti i uspostavi područja slobode, sigurnosti i pravde putem borbe protiv nasilja i zloporabe droga. Jedna je od namjera također razviti pravosudnu suradnju kako bi se stvorio europski prostor pravosuđa u građanskim i kaznenim stvarima. Cilj je okvirnoga programa zajedničko zakonodavstvo i postupci u pravosudnoj suradnji, koji bi trebali olakšati prekogranično ostvarenje interesa građana i poduzeća i istodobno onemogućili kriminalne aktivnosti u Uniji. Vjeruje se da će provedba programa biti primjeren odgovor na izazove s kojima se proširena Unija suočava u osiguranju prava fizičkih i pravnih osoba. (Autor: Antonija Petričušić)

Više o tome: