naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
FP7: Novi Istraživački okvirni program EU od 2007. – 2013.

Europska je komisija 6. travnja 2005. prihvatila nov ambiciozni prijedlog za sedmi Istraživački okvirni program 2007-2013 (FP7) Europske unije. Pod naslovom “Izgradnja europskoga područja znanja za rast”, FP7 nastoji odgovoriti potrebama za kompetitivnošću i zapošljavanjem kadrova EU. Prijedlog pruža novu snagu koja bi trebala povećati europski rast i kompetitivnost oslanjajući se na znanje kao najveći europski resurs. Program više naglašava istraživanje nego prethodne verzije, smatrajući da je takav temelj bitan za potrebe europske industrije kako bi joj se pomoglo da postane međunarodno konkurentna, a u nekim segmentima i svjetski predvodnik. Program će također prvi put omogućiti potporu za napredak i izvlačenje najboljeg iz europskoga znanstvenog istraživanja putem osnutka Europskoga istraživačkog vijeća. Program će se usredotočiti na izvrsnost, koja je nužna za postizanje europske konkurentnosti na globalnom planu. Osim toga, sudjelovanje treba pojednostavniti i olakšati mjerama koje će se odnositi na postupke, zajedno s racionalizacijom instrumenata u duhu tog novog pristupa. U praksi, za većinu sudionika se Program sadržajno neće mijenjati, ali postat će jednostavniji.

Komisija je predložila da se proračun za FP7 udvostruči u odnosu na prethodni program FP6. Tako proračun iznosi 67,8 milijardi eura za razdoblje 2007. – 2013. Prema prijedlogu Komisije, FP7 će biti organiziran u 4 specifična programa:

1. Suradnja :
Cilj je tog programa, kroz snažniju suradnju industrijskih i znanstvenih institucija, preuzeti predvodničke pozicije u ključnim područjima. Potporu će dobiti istraživačke aktivnosti koje se provode kroz transnacionalnu suradnju i to počevši od zajedničkih projekata i networkinga, do koordinacije nacionalnih istraživačkih programa. Program suradnje organizacijski je podijeljen u potprograme, koji će operativno biti nezavisni i istodobno demonstrirati koherentnost i konzistentnost, ali i uključivati zajednički međutematski pristup istraživanja u područjima od obostrane važnosti. U skladu s time je izdvojeno devet tema:

  • Zdravstvo
  • Prehrana, poljoprivreda i biotehnologija
  • Informacijske i telekomunikacijske tehnologije
  • Nanoznanosti i nanotehnologije, materijali i nove tehnologije proizvodnje
  • Energetika
  • Zaštita okoliša (uključujući klimatske promjene)
  • Promet (uključujući aeronautiku)
  • Društveno-ekonomske i humanističke znanosti
  • Sigurnost i svemir

Osim navedenoga, okvirnim programom Euratom obuhvaćene su i dvije dodatne teme: Istraživanje fuzijske energije i nuklearna fisija te zaštita od zračenja.

2. Ideje : Težište je na jačanju izvrsnosti znanstvene baze putem poticanja konkurentnosti na unutareuropskoj razini. Nezavisno Europsko istraživačko vijeće podupirat će tzv. granično istraživanje, koje će provoditi istraživački timovi, bilo individualno ili zajednički, natječući se na europskoj razini na svim znanstvenim i tehnološkim područjima uključujući projektiranje, društveno-ekonomske i humanističke znanosti.

3. Ljudi : Kako bi se ojačala mogućnost napredovanja u karijeri i mobilnost istraživača, provodit će se aktivnosti kojima je cilj razviti europske istraživačke ljudske potencijale putem ulaganja u izobrazbu, poticanjem mobilnosti istraživača i razvojem europskih znanstvenih karijera.

4. Kapaciteti : Cilj je razviti istraživačke kapacitete kako bi europska znanstvena zajednica imala najbolje uvjete za razvoj svojih usluga. Njihove aktivnosti dobit će potporu kako bi povećale istraživačke i inovacijske kapacitete diljem Europe i to ponajprije istraživačku infrastrukturu, regionalne istraživačke centre, poticanje istraživačkog potencijala u europskim konvergentnim regijama, te okrupnjivanje regionalnih sudionika istraživanja kako bi se razvile „regije znanja“.
(Autor: Vladimir Bosiljevac)

Više o tome: