naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Najava Hrvatska
Seminar o Direktivi EU o rasnoj jednakosti u Zagrebu

U hotelu Dubrovnik u Zagrebu u ponedjeljak 11. i utorak 12. lipnja održava se seminar o Direktivi EU o rasnoj jednakosti koji organizira Europska Agencija za temeljna prava (FRA).  

Ovaj seminar održava se u sklopu projekta RAXEN_CT, Informacijska mreža o rasizmu i ksenofobiji u državama kandidatkinjama Hrvatskoj i Turskoj. 

Projekt RAXEN_CT Agencije Europske Unije za temeljna prava fokusiran je na podizanje svijesti o pravilima Zajednice o primjeni načela ravnopravnosti osoba bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo. Projekt je pokrenut u svibnju 2006. od strane Europskog nadzornog centra za rasizam i ksenofobiju (EUMC), pravnog prethodnika današnje Agencije Europske Unije za temeljna prava, a njegova provedba će trajati kroz 2007. godinu. 

Ovaj seminar će na istom mjestu okupiti predstavnike vlasti, specijalnih tijela i civilnog društva. Cilj je da se kljucni nacionalni akteri bolje upoznaju sa odredbama Direktive o rasnoj jednakosti (2000/43/EC) i da im se pruži potpora u praćenju i borbi protiv svih oblika rasizma i ksenofobije.