naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Tečaj o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš

Dvodnevni tečaj o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš koji Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske održava za predstavnike nevladinih udruga i konzultanata počeo je u četvrtak, 17. svibnja u Zagrebu. 


Program obuke dio je projekta 'Procjena utjecaja razvojnih strategija na okoliš' koji se financira u okviru Programa tehničke pomoći, izgradnje, razvoja i stabilizacije (CARDS 2003) Europske unije. U sklopu ovog projekta Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva održalo je do sada za predstavnike nevladinih udruga iz područja zaštite okoliša i konzultante 3 radionice i 1 trening. 


Obaveza izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš uvodi se prvi put u hrvatsko zakonodavstvo novim Zakonom o zaštiti okoliša, a riječ je o postupku ocjene mogućih utjecaja na okoliš strategija, planova i programa i njihovih alternativa. Osnovna je svrha primjene postupka osiguranje održivog razvitka na višoj razini planiranja. U svijetu se primjenjuje u posljednjih desetak godina, a zemlje članice Europske unije su ga, u skladu s odredbama Direktive iz 2001 godine, obvezatne primjenjivati od 2004. godine.  


Osnovni cilj tečaja je upoznavanje sudionika s načinom vođenja postupka, od načina određivanja planova i programa koji zahtijevaju provođenje Strateške procjene utjecaja na okoliš, preko određivanja sadržaja i razine detalja koji će biti obrađeni u studiji, sadržaja studije, ocjene studije, sudjelovanja javnosti, do obavješćivanja javnosti o prihvaćanju plana ili programa za koji je proveden postupak.


 


Više o tome:

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva: Tečaj o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za nevladine udruge i konzultante