naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Europska povelja za istraživače

Europska je komisija objavila preporuku za usvajanje Europske povelje za istraživače i Pravilnika o zapošljavanju istraživača. Cilj je ta dva dokumenta osnažiti politiku Unije koja promiče istraživački i znanstveni rad. Europska povelja za istraživače i Pravilnik o zapošljavanju istraživača uredit će jedinstvene standarde, prava i obveze znanstvenih suradnika na cijelom području Unije, bez obzira jesu li zaposleni u privatnim ili državnim znanstvenim ustanovama. Te su mjere poduzete s ciljem maksimiziranja europskoga znanstvenog potencijala obzirom da trenutačno profesionalni razvoj karijera unutar istraživačkih djelatnosti trpi od rascjepkanosti na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i sektorskoj razini.
“Bez istraživača nema ni znanosti u Europi” riječi su Janeza Potočnika, povjerenika Europske komisije za znanost i istraživanje, “te je stoga nužno pristupiti usklađivanju statusa istraživača. Propisujući ulogu i odgovornosti istraživača, nastojimo osigurati da istraživači, gdje god radili, uživaju zasluženo poštovanje i ugled.”
Procjenjuje se da bi trebalo zaposliti dodatnih 700.000 istraživača u zemljama članicama kako bi se postigao cilj od 3% BDP za istraživanja i razvoj, a u isto vrijeme uposlio mlađi kadar u istraživačkoj djelatnosti. U posljednjim godinama povećan broj istraživača u ukupnom broju stanovnika još uvijek znatno zaostaje za razinom SAD-a i Japana, koji u istraživanja ulažu znatno više. Nedostatan broj istraživača mogao bi u skoroj budućnosti ugroziti europsku inovativnost, znanost i produktivnost, kao i ostvarenje ciljeva postavljenih u Lisabonskoj i Barcelonskoj strategiji.
Unija je stoga zaključila kako mora postati privlačnija za zapošljavanje novih znanstvenih djelatnika te povećati udio žena u istraživačkom pozivu te zato kani osigurati dugoročne profesionalne mogućnosti, unaprijediti zapošljavanje i radne uvjete, osnažujući istraživanje i razvoj kao profesiju, te konačno stvoriti uvjete za mobilnost unutar istraživačke profesije.

Više o tome:

  • Europska komisija: Opća uprava za tisak i informiranje: RAPID: What is a researcher? European Commission defines roles and responsibilities, IP/05/282, 11. 3. 2005.
  • Commission Recommendation on the European Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researchers, C(2005) 576 final, 11.3.2005.

  •