naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Jadranska euroregija otvorila svoj ured u Bruxellesu

Ured Jadranske euroregije, koja okuplja 22 jedinice lokalne samouprave iz šest zemalja koje izlaze na Jadransko more, otvoren je u ponedjeljak 11. lipnja u Bruxellesu, a putem njega će se od Europske unije tražiti sredstva za konkretne gospodarske i ekološke programe.  


Jadranska euroregija osnovana je osnivačkom skupštinom 30. lipnja prošle godine u Puli, gdje joj je i sjedište. Njezine članice su osam hrvatskih županija - Istarska, Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko- dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska, sedam talijanskih regija, slovenska općina Izola, Hercegovačko-neretvanska županija iz BiH, pet albanskih jedinica lokalne samouprave te crnogorska općina Kotor. U toj euroregiji živi oko 22 milijuna ljudi. 


"Otvaranjem ureda završen je prvi krug osnivanja i predstavljanja Jadranske euroregije", rekao je predsjednik te euroregije, istarski župan Ivan Jakovčić, dodajući da će se sada krenuti u realizaciju konkretnih programa, koji će se dijelom financirati iz fondova Europske unije. 


"Danas smo kao euroregija u mogućnosti participirati u značajnim programima pretpristupnog fonda EU-a (IPA), a sada ćemo nastojati konkretizirati našu suradnju kroz jasne i konkretne programe poput stvaranja zajedničkog jadranskog turističkog 'branda', stvaranja kvalitetnih uzgojenih ili izlovljenih morskih plodova, koji će biti označeni kao jadranski proizvod. Tu su još i projekti koji se tiču zaštite okoliša, pitanja infrastrukture i prometa na Jadranu", rekao je Jakovčić. 


"Mi želimo postati neka vrsta jadranskog parlamenta, koji će zajednički odlučivati o onome što će se financirati na Jadranu i što je bitno za jednu i drugu obalu", rekao je predsjednik te euroregije. Te programe zajednički bi financirala EU, te regije i države koje izlaze na Jadran, dodao je Jakovčić.  


Ured se nalazi u prostorijama talijanske regije Molise i otvoren je u nazočnosti predstavnika vlada Hrvatske, Italije, Slovenije, Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.  


Hrvatsku vladu predstavljala je državna tajnica za europske integracije Marija Pejčinović-Burić.  


"Mi smo od početka podržavali inicijativu stvaranja euroregija, kojih danas u Europi ima stotinjak, a Hrvatska sudjeluje u tri. Mislim da upravo ova Jadranska euroregija ima najveći potencijal s obzirom da okuplja najveći broj hrvatskih županija", rekla je Pejčinović-Burić. 


Hrvatske županije sudjeluju u još dvije euroregije - Dunav-Sava-Drava i Drava-Mura. 


U sklopu otvaranja ureda održan je i okrugli stol na temu "Integracija zemalja istočnog Jadrana u EU", na kojoj je bila nazočna i europska povjerenica za regionalnu politiku Danuta Hübner, predstavnici Europskog parlamenta i Odbora regija.


Jadranska euroregija ima status neprofitne pravne osobe. Ima predsjednika, potpredsjednika, skupštinu, izvršni i nadzorni odbor, kao i stalne komisije: za okoliš, turizam i kulturu, poljoprivredu, ribarstvo i transport i infrastrukturu.


Sve članice Jadranske euroregije imati ravnopravan status. Osnovana je zbog međusobne zemljopisne upućenosti i korištenja zajedničkih prirodnih resursa i prometnih veza, odnosno očuvanja Jadrana kao vrijednog prirodnog resursa.


Hina