naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Nova pravila o pravima putnika u zračnom prometu

17. veljače 2005. na snagu je stupila nova uredba Europske komisije koja unaprjeđuje prava putnika u zračnom prometu, a među ostalim, predviđa nadoknade u slučaju odbijanja ukrcaja, odgode leta ili dugotrajnih kašnjenja.

Osim toga, Europska je komisija usvojila i plan usmjeren na jačanje prava putnika u svim oblicima javnog prometa, te dva zakonodavna prijedloga o zračnom prometu: prvi osigurava osobama s ograničenom sposobnošću kretanja jednak pristup tom obliku prijevoza kao i svim drugim putnicima, dok drugi prijedlog ima za cilj svim putnicima unaprijed osigurati pravo na informaciju o identitetu prijevoznika.

Više o tome:

  • Europska komisija: EUR-OP: Eur-Lex: Regulation (EC) No 261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights, and repealing Regulation (EEC) No 295/91, Službeni list EU, L 46, 17. 2. 2004.
  • Europska komisija: Opća uprava za tisak i informiranje: RAPID:
    • Transport with a human face: new rights for passengers, IP/05/182, 16. 2. 2005.
    • Air transport: Europe reinforces passengers’ rights, IP/05/181, 16. 2. 2005.
  • Europska komisija: Opća uprava za energiju i promet: Prava putnika u zračnom prometu