naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Cjelokupno važeće hrvatsko zakonodavstvo dostupno u elektroničkom obliku

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija (HIDRA), objavila je  elektroničku verziju važećih propisa Republike Hrvatske koji su stupili na snagu prije 1990. godine. Originalni (skenirani) tekstovi propisa, s izmjenama i dopunama dostupni su u PDF obliku putem interneta, odnosno e-Kataloga SDRH. Time je po prvi puta omogućena online dostupnost cjelokupnom važećem zakonodavstvu Republike Hrvatske. 

HIDRA jedina u Republici Hrvatskoj omogućava pristup svim tekstovima cjelokupnoga važećeg hrvatskog zakonodavstva u elektroničkom obliku. Naime, važeći propisi koji su stupili na snagu od 1990. godine do danas dostupni su na internetskim stranicama Narodnih novina, no nedostajali su još uvijek važeći propisi  koji su donešeni prije 1990. i koje je trebalo tražiti u starim svescima službenih listova nekadašnje države, starima i do 60 godina (Službeni list FNRJ, Službeni list SFRJ, Narodne novine SRH).  

Prema trenutno važećem stanju zakonodavstva Republike Hrvatske, na snazi je još ukupno 540 propisa usvojenih u vrijeme nekadašnje SFRJ. Od toga broja 402 propisa objavljena su u službenim listovima FNRJ i SFRJ, a 138 propisa u Narodnim novinama SRH. Najstariji, još uvijek važeći propis bivše države, datira iz 1947. godine. Svi originalni tekstovi tih propisa su skenirani i dostupni u PDF formatu. 

HIDRA je realizacijom ovoga projekta dala važan doprinos ostvarenju strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske na povećanju javne dostupnosti službene dokumentacije Republike Hrvatske, na postupku optimizacije nacionalnih propisa u okviru projekta HITROREZ, na povećanju transparentnosti, olakšavanju i ubrzavanju rada tijela javne vlasti te na dugoročnom čuvanju službenih dokumenata. 

 

Više o tome:

HIDRA: E-katalog službene dokumentacije Republike Hrvatske (SDRH)