naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Dimas podržava prijedlog formiranja brzih snaga za suzbijanje šumskih požara

Europski povjerenik za okoliš i civilnu zaštitu Stavros Dimas je 31. srpnja pozdravio prijedlog bivšeg europskog povjerenika Michela Barniera za što skorije formiranje snaga za suzbijanje šumskih požara.

Barnier je autor izvješća o Europskim snagama za civilnu zaštitu u kojemu predlaže formiranje europskih snaga koje bi mogle u kratkome roku reagirati u hitnim slučajevima poput nedavnih šumskih požara koji su poharali i još uvijek haraju jugom Europe, čineći tu njegovu ideju sad osobito aktualnom.


Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i grčki premijer Kostas Karamanlis pozvali su na bolju suradnju u tome području, koja bi sezala dalje od tradicionalne dobrovoljne ponude resursa.


'Izuzetno je ohrabrujuća činjenica da su predsjednik Sarkozy i premijer Karamanlis izrazili svoju podršku u stvaranju snaga za brzu intervenciju u gašenju šumskih požara. Stvarnost pokazuje da je ta ideja, temelj prošlogodišnjeg Barnierovog izvješća, nužan korak za zemlje članice', kazao je Dimas.


'Katastrofalni požari koju su dosad uništili na milijune hektara šuma mogu biti stavljeni pod kontrolu samo uz pomoć svih europskih partnera. Sada je vrijeme za provedbu tog mehanizma, kako bismo u budućnosti mogli biti još učinkovitiji', dodao je.


Bivši europski povjerenik i sadašnji francuski ministar poljoprivrede Michel Barnier predlaže stvaranje stalnih snaga, čije bi jedinice uvijek bile na raspolaganju te spremne za intervenciju u bilo kojem trenutku. Na taj bi se način značajno skratilo vrijeme potrebno za mobilizaciju resursa civilne zaštite.


U slučaju šumskih požara, Barnier predlaže stavljanje u stanje pripravnosti najmanje 10 zrakoplova za gašenje požara, kako bi se osigurala vjerodostojna reakcija na europskoj razini. Tim bi resursima upravljale zemlje članice na dobrovoljnoj osnovi, ali bi bile na raspolaganju za europske misije na zahtjev Centra za kontrolu i informiranje, koji bi pak trebao biti dodatno ojačan te pretvoren u operativni centar.


Od kraja lipnja Centar za kontrolu i informiranje (MIC) Europske komisije zaprimio je ukupno 8 zahtjeva za pomoć u suzbijanju šumskih požara koji u posljednje vrijeme divljaju diljem južne Europe, i to od Grčke, Cipra, Italije, Bugarske i, kao posljednje u nizu, zemlje kandidatkinje Makedonije.


 Više o tome:

  • Europska komisija: Dimas welcomes Barnier idea on a rapid reaction force on forest fires