naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Bugarska i Rumunjska pristupile Europolu

Vijeće Europske unije odlučilo je 23. srpnja da Bugarska i Rumunjska pristupaju u Europol. Odluka je stupila na snagu 1. kolovoza 2007. nakon objavljivanja u Službenom listu Europske unije (Official Journal of the European Union).

Članstvo u Europolu ne postiže se automatski. Stupanjem u Europsku uniju, svaka nova zemlja članica mora formalno usvojiti Konvenciju Europola, a Vijeće Eurpske unije dati pristanak o pristupanju.

Europol je tijelo osnovano takozvanom Konvencijom Europola 1995., a potpuno djelatno postalo je 1. srpnja 1999. Sjedište je u Haagu, a glavne zadaće su prevencija i suzbijanje terorizma, trgovine ljudima, trgovine drogom, krivotvorenje novca i drugih organiziranih kriminalnih radnji. Europol danas čini 27 zemalja članica.

Više o tome: