naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Najava ostalo
Konferencija stručnjaka za ravnopravnost spolova: 'Mogućnost zapošljavanja i poduzetništvo'

'Konferencija stručnjaka za ravnopravnost spolova: 'Mogućnost zapošljavanja i poduzetništvo' (Conference of Gender Equality Experts: 'Employability and Entrepreneurship') održava se u Lisabonu 3. i 4. listopada

Portugalsko EU predsjedništvo u drugoj polovini 2007. definiralo je u programu za jednakost spolova tri prioriteta: razvoj pitanja ravnopravnosti spolova u različitim sektorskim politikama, jačanje ravnopravnosti spolova pri zapošljavanju i u poduzetništvu radi ostvarivanja jednakih mogućnosti na tržištu rada te stvaranje uvjeta za usklađivanje profesionalnog, osobnog i obiteljskog života.

 

Više o tome:

Portugalsko EU predsjedništvo: Conference of Gender Equality Experts: Employability and Entrepreneurship