naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Najava Hrvatska
Seminar o prikupljanju podataka na području anti-diskriminacije

Europska Agencija za temeljna prava (FRA) organizira seminar o prikupljanju podataka na području anti-diskriminacije u sklopu projekta RAXEN_CT.

Projekt RAXEN_CT Agencije Europske Unije za temeljna prava usredotočava se na podizanje svijesti o pravilima Zajednice o primjeni načela ravnopravnosti osoba bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo. 

Projekt je pokrenut u svibnju 2006. od strane Europskog nadzornog centra za rasizam i ksenofobiju (EUMC), pravnog prethodnika današnje Agencije Europske Unije za temeljna prava, a njegova provedba će trajati kroz cijelu 2007. 

Ovaj seminar će na istom mjestu okupiti predstavnike vlasti, specijalnih tijela i civilnog društva. Cilj je da se ključni nacionalni akteri bolje upoznaju sa temom prikupljanja podataka na području anti-diskriminacije i da im se pruži potpora u praćenju i borbi protiv svih oblika rasizma i ksenofobije.

Seminar se održava u Zagrebu u hotelu Westin, 9. i 10. listopada 2007.