naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Građani Europske unije sumnjaju u doprinos fosilnih goriva u smanjenju emisija CO2

Dvije trećine sudionika Komisijine javne konzultacije o SET-Planu (Strategic Energy Technology Plan) skeptično je prema doprinosu tzv. čistih fosilnih goriva u borbi protiv klimatskih promjena.

Samo jedna trećina sudionika konzultacija smatra čisti ugljen i druga fosilna goriva dobrim sredstvima za smanjenje emisija CO2 u Europskoj uniji do 2020., dok dvije trećine sudionika poštuju učinkovitost energetskih poboljšanja u transportu i  građevinskim objektima.

Mogućnost čistog ugljena i drugih tehnologija za smanjenje emisija CO2 imat će središnju ulogu u nastupajućim pregovorima UN-a u prosincu koji se odnose na opći okvir za borbu protiv klimatskih promjena nakon isteka Kyoto protokola u 2012. godini.   

SAD i Australija, jedine razvijenije nacije koje nisu potpisale Kyoto protokol, potpomažu CSS i druga čista fosilna goriva kao alternativu za vezivanje emisija pojedinih naroda.  

Pozicija Europske unije je dijametralno suprotan američkom i australskom prijedlogu. Sa, ili bez čistih tehnologija, Europska unija želi vidjeti uvod u shemu smanjenja općih emisija CO2 srodan Kyoto protokolu.

 

Više o tome:

  • EurActiv: EU citizens air doubts about 'clean fossil fuels'