naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Odjeci regionalnog foruma “Učinci pristupanja Europskoj uniji na području zaštite potrošača i sigurnosti hrane”

U petak 26. listopada 2007. u zgradi Rektorata Sveučilišta u Osijeku održan je europski regionalni forum “Učinci pristupanja Europskoj uniji na području zaštite potrošača i sigurnosti hrane: Hrvatska očekivanja i irska iskustva”. Skup koji su organizirali Institut za međunarodne odnose (IMO) iz Zagreba i Sveučilište u Osijeku predstavlja treći od ukupno tri regionalna foruma u okviru projekta “EU IMPACT – Akademska mreža za komuniciranje integracijskih učinaka u Hrvatskoj”. Projekt EU IMPACT koji se od početka godine provodi u sklopu programa PHARE, koordinira Institut za međunarodne odnose (IMO) iz Zagreba u partnerstvu s Irskim institutom za europska pitanja (IIEA) iz Dublina. 

Skup su pozdravnim govorima otvorili gospodin Zdravko Vukić zamjenik predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije i gospodin Hrvoje Žabarović pročelnik Odjela za gospodarstvo Grada Osijeka. Uslijedilo je osam tematskih izlaganja posvećenih razmatranju učinaka integriranja Hrvatske u Europsku uniju na području sigurnosti hrane i zaštite potrošača.

Uvod u raspravu održala je dr. sc. Višnja Samardžija iz Instituta za međunarodne odnose (IMO). Dr. Samardžija naglasila je da sigurnost hrane i zaštita potrošača predstavljaju povezana područja koja su ujedno i vrlo dinamična s obzirom da se acquis tu stalno nadopunjava. Kako bi se povećala efikasnost te udovoljilo integracijskim zahtjevima u području sigurnosti hrane u Osijeku je otvorena Hrvatska agencija za hranu, dok je glede zaštite potrošača osnovano Nacionalno Vijeće za zaštitu potrošača. Nakon screeninga Hrvatska  je u području sigurnosti hrane kao uvjet za otvaranje pregovora dobila 4 mjerila, a poglavlje o zaštiti potrošača otvoreno je pred dva tjedna.

Dr. sc. Mate Brstilo pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva te voditelj pregovaračke radne skupine 12 “Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika” održao je izlaganje “Novi sustav sigurnosti hrane – učinci na Republiku Hrvatsku”. Dr. Brstilo pojasnio je nedostatke dosadašnjeg sustava sigurnosti hrane gdje je kontrola uglavnom bila usmjerena prema konačnom proizvodu, te koji je patio od učestalih preklapanja nadležnosti i nedorečenosti. Uspostavom novog sustava usklađenog sa zakonodavstvom EU Hrvatska dobiva moderan sustav gdje će se hrana kontrolirati “od polja do stola”, te u sklopu kojeg će svi subjekti u proizvodnji, preradi i trgovini hranom postati odgovorni za njenu ispravnost.

O novim načelima EU u području sigurnosti hrane govorio je i dr. sc. Boris Antunović s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Prema riječima dr. Antunovića tradicionalni pristup u području sigurnosti hrane bio je usredotočen na uzimanje uzoraka i analizu hrane za koju se pojavila sumnja da je neispravna. Nasuprot tome novi pristup utemeljen je na analizi rizika kao metodi koja predstavlja alat u rukama nadležnih tijela za preventivno određivanje prikladne zaštite. Kako bi se hrana kontrolirala “od polja do stola” novi pristup uvodi tzv. HACCP sustav koji je utemeljen na samokontroli svih subjekata.

Gospođa Sanja Miloš iz Hrvatske agencije za hranu (HAH) govorila je o ulozi Hrvatske agencije za hranu u području sigurnosti hrane i zaštite potrošača. Hrvatska agencija za hranu osnova je kako bi se poboljšala zaštita potrošača, unaprijedila analiza rizika u hrani, povezale različite institucije (ministarstva, zavodi, instituti, laboratoriji), te radi priprema za involviranje u sustav sigurnosti hrane na razini EU. Agencija traži, prikuplja i analizira znanstvene i tehničke podatke radi karakterizacije i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane i hrane za životinje.

Dr. Thomas Quigley direktor irskog Food Science Food Safety Promotion Board-a sa središtem u Cork-u izložio je irska iskustva vezano uz učinke integriranja u EU na području sigurnosti hrane. Dr. Quigley usredotočio se na promjene u području sigurnosti hrane koje su se u Irskoj dogodile u posljednjih desetak godina, nakon što je EU odlučila da se energičnije  angažira na ovom području. Kao najvažnije izazove pred novim sustavom tijekom 1990-tih dr. Quigley izdvojio je potrebu za daljnjom profesionalizacijom inspektora te za većom transparentnošću. Dr. Quigley naročito je istaknuo ulogu medija u promoviranju “kulture sigurnosti hrane”. Kao rezultat reformi na području sigurnosti hrane Irska se danas smatra zemljom s minimalnim rizikom na ovom području, dok je interes javnost sa sigurnosti hrane pomaknut prema pitanju nutricionizma.

Gđa. Đema Bartulović načelnica Odjela za zaštitu potrošača Uprave za trgovinu i unutarnje tržište Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva govorila je o zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj. Kao razloge za donošenje novog Zakona o zaštiti potrošača 2007. godine (prvi Zakon bio je donesen 2003.) gđa. Bartulović istaknula je potrebu za implementacijom novih direktiva EU u ovom području, poboljšanjem nekih zakonskih odredbi, te boljom zaštitom potrošača. Gđa. Bartulović pojasnila je ulogu novih institucionalnih subjekata u području zaštite potrošača: Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori, Centara za mirenje pri istim institucijama, te Savjetodavnih regionalnih centara. Osim Zakona o zaštiti potrošača gđa. Bartulović govorila je i o većem broju drugih zakona koji se izravno odnose na ovo područje.

Mr. sc. Ilija Rkman predsjednik Saveza društava “Potrošač” govorio je o načelu sudioničke demokracije u sustavu zaštite potrošača u Hrvatskoj i u EU. Načelo sudionička demokracije  podrazumijeva izravno sudjelovanje svih građana i interesnih skupina u donošenju odluka od općeg društvenog interesa. Ovo načelo u području zaštite potrošača u Hrvatskoj se primjenjuje od 2002. godine kada je donesena Komunikacijska strategija za Informiranje hrvatske javnosti o približavanju Republike Hrvatske europskim integracijama. U EU načelo sudioničke demokracije u sustavu zaštite potrošača našlo je svoje mjesto u najnovijem Lisabonskom ugovoru.

Prof. dr. sc. Vesna Brčić Stipčević sa Ekonomskog fakulteta u Zagrebu izlagala je na temu “Obilježja zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj i očekivani učinci pristupanja EU”. Prof. Brčić Stipčević naglasila je da se glas potrošača u Hrvatskoj čuje ali još uvijek nedovoljno učinkovito. Istaknula je da su trenutačni propisi na području zaštite potrošača djelomično nepotpuni i neprecizni, dok je kompenzacijska politika izrazito blaga. Nadalje, nedovoljne su ovlasti inspekcijskih tijela a razina informiranosti i educiranosti stanovništva ne zadovoljava. Veliki problem predstavlja nepovjerenje potrošača u institucije. Potrošači smatraju da nema velikih pomaka u smislu poboljšanja jer nema podataka o stvarnim učincima kontrole.

U diskusiji koja se razvila nakon podnesenih izlaganja razgovaralo se o brojnim aktualnim pitanjima. U više je navrata istaknuto da sigurnost hrane spada u domenu javnog zdravstava a ne kvalitete, te stoga sve što se nađe na tržištu mora biti i zdravstveno ispravno. Dr. Quigley naglasio je kako je za poboljšanje u sustavu sigurnosti hrane i zaštite potrošača potrebno promijeniti način razmišljanja, treba početi razmišljati prvenstveno o potrošaču a tek onda o ekonomiji.                                                                                             

H. Butković