naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Predstavljena knjiga 'Sloboda kretanja ljudi u EU'

Školska knjiga predstavila je u petak 14. prosinca u Zagrebu novi sveučilišni udžbenik pod naslovom 'Sloboda kretanja ljudi u EU - Kontekst Sporazuma o pridruživanju' autorice Iris Goldner Lang, docentice na Katedri za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. 


Knjiga 'Sloboda kretanja ljudi u EU - Kontekst Sporazuma o pridruživanju' bavi se pravom na slobodu kretanja koje hrvatski državljani i državljani ostalih država nečlanica, posebno onih koje su potpisale Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i Europske sporazume, imaju u Europskoj uniji.  


Rasprava se temelji na analizi slobode kretanja triju kategorija osoba: radnika, samozaposlenih osoba i pružatelja usluga.  


Prava tih triju kategorija državljana trećih država smještena su u širi kontekst migracijske politike EU-a, te upućuju na daleko veća prava na slobodno kretanje zajamčena građanima Unije. 


Autorica preispituje nadležnost država članica u području ulaska i boravka državljana trećih država na njihovim teritorijima, te razmatra imaju li te osobe pravo pristupa tržištu rada u državama članicama i u kojoj se mjeri njihov status mijenja pristupanjem pridružene države Europskoj uniji. 


O knjizi su govorili Siniša Rodin, pročelnik Katedre za europsko javno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Tamara Obradović Mazal, pomoćnica ministrice vanjskih poslova i europskih integracija i tajnica pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju RH Europskoj uniji, Tamara Ćapeta s Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i autorica Iris Goldner Lang.  


Sloboda kretanja radnika spada u tzv. četiri slobode na kojima počiva unutarnje tržište EU-a - sloboda kretanja roba, usluga, osoba i kapitala. Svi radnici imaju pravo na zaposlenje u drugoj državi članici, a to uključuje i pravo na jednako postupanje s obzirom na uvjete rada, pravo na socijalnu, kulturnu i gospodarsku integraciju radnika imigranta te adekvatna prava za članove radnikove obitelji koja uključuju pravo na zaposlenje supružnika, obrazovanje djece itd. 


Sloboda kretanja radnika 2. je poglavlje europske pravne stečevine od ukupno 33 o kojima RH pregovara s EU. Screening za to poglavlje završio je u rujnu prošle godine.


U tom poglavlju moguća su prijelazna razdoblja. Većina od 15 starih država članica uvela je prijelazna razdoblja za radnike iz 10 novih članica koje su ušle 2004., kako bi se ublažile posljedice dolaska jeftinije radne snage. Svoje tržište rada stranim radnicima u prvoj su fazi u potpunosti otvorile samo Velika Britanija, Švedska i Irska. Restrikcije su u međuvremenu ukinute u većini starih članica. 


Budući da će Hrvatska u EU najvjerojatnije ući sama, ona sa svojih 4,5 milijuna stanovnika ne predstavlja prijetnju tržištu radne snage EU-a, tako da se traženje prijelaznog razdoblja ne čini vjerojatnim.


Iris Goldner Lang diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, magistrirala europsko i komparativno pravo na London School of Economics and Political Science i doktorirala 2005. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radila je kao stažistica u Europskoj Komisiji, a zaposlena je na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao docent. 


Područja njenog znanstvenog interesa uključuju pravo unutarnjeg tržišta EU-a, posebice slobodno kretanje osoba u pravu EU-a i prema ugovorima o pridruživanju.


Hina