naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
EU pruža pomoć Hrvatskoj u provedbi acquisa o okolišu

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva predstavit će u četvrtak 10. travnja u Zagrebu projekt CARDS 2004 koji se odnosi na daljnje usklađivanje hrvatskih zakona s europskom pravnom stečevinom o okolišu. 

Opći cilj projekta pod nazivom 'Daljnje usklađivanje hrvatskih zakona s acquisem o okolišu', vrijednog 1,9 milijuna eura, jest olakšati pružanje potpore Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u daljnjem usklađivanju hrvatskih zakona s acquisem o okolišu što je preduvjet za pristupanje Hrvatske EU-u.  

Projekt će se usmjeriti na izgradnju kapaciteta kako bi se ispunili zahtjevi iz Direktive o integriranom sprečavanju i nadzoru onečišćenja (IPPC). 

Ispunjavanje zahtjeva IPPC Direktive omogućit će ne samo bolju zaštitu okoliša u cjelini već i bolju konkurentnost hrvatskih tvrtki na međunarodnom tržištu uporabom najboljih dostupnih tehnika.  

Nadalje, osigurat će se veća transparentnost jer će se dopustiti veće sudjelovanje javnosti. 

Projekt će također pružiti pomoć u razvoju nacionalnog sustava trgovanja emisijskim kvotama stakleničkih plinova u skladu s direktivama i standardima EK čime će Hrvatska moći ispuniti većinu svojih obveza u sklopu Protokola iz Kyota. 

Konačno, povećat će kapacitet projektnih interesnih skupina za razvijanje projekata za okoliš, posebice onih vezanih uz korištenje sredstava u sklopu IPA programa za upravljanje otpadom.  

Projekt je započeo u rujnu 2007. i trajat će do lipnja 2009.  

 

Više o tome:

Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj: EU pruža potporu Hrvatskoj u usklađivanju hrvatskog zakonodavstva i provedbi acquisa o okolišu