naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Finska na području inovacija prelazi s riječi na djela

Na temelju preporuka svoga prethodnog premijera Finska je spremna za temeljiti preustroj politike inovacija i njenog menadžmenta, a njezin bi plan za tržišno orijentirane inovacije te porezne poticaje s ciljem privlačenja inozemnih stručnjaka u zemlju, pod nazivom Nacionalna strategija inovacija, trebao biti usvojen u kolovozu. 

Novost prijedloga jest u 'širokoj definiciji inovacija', koja osim znanosti i tehnologije uključuje i 'brojne ne-znanstvene i ne-tehnološke odlike', objasnio je Petri Peltonen, odgovoran za finsku politiku tehnologije i inovacija, kao i njenu primjenu.  

'Sposobnost da oboje razvijamo uz istu količinu resursa i predanosti u Finskoj predstavlja novost', kazao je, navodeći dizajn, brendiranje, poslovne koncepte i inovacije u području menadžmenta, proizvodnje, radnih mjesta i uslužnih djelatnosti kao primjere novog pristupa inovacijama. 

Drugu novost predstavlja uloga korisnika te jasna tržišna usmjerenost toga prijedloga. Peltonen ističe kako se to sada shvaća 'ozbiljno' te da je očito kako usmjerenost ovog prijedloga na korisnike i tržište 'poziva na promjene u nacionalnoj politici te posebice na promjene načina na koji se politika primjenjuje u različitim organizacijama.' 

Prijedlog te strategije može, do određene mjere, biti smatran nacionalnim planom implementacije izvješća iz 2006. Esko Aho-a, neovisnog igrača. Priprema prijedloga za Nacionalnu strategiju inovacija utvrđena je programom finske vlade 2007., a njom je upravljala skupina pod rukovođenjem Aho-a.  

Izvješće Aho-a iz 2006. iznijelo je prijedloge za stvaranje inovativne Europe, pozivajući na stvaranje tržišta otvorenih za inovacije, na kojima kompanije mogu plasirati nove proizvode i usluge. Nakon objave toga izvješća, Komisija je pokrenula inicijativu čiji je cilj bio stvaranje vodećih tržišta na razini EU-a (LMI) u sektorima kao što su e-zdravstvo ili obnovljiva energija.  

'Opseg tržišta nije u tolikoj mjeri važan', kazao je Aho, ističući kako je pet milijuna ljudi, koliko ih živi u Finskoj, dovoljno za stvaranje tržišno orijentiranih inovacija, dok bi inovacije u nekim sektorima, kao što su transport i logistika, trebale biti primijenjene na razini EU-a. 

Aho istovremeno naglašava kako 'najjeftinija solucija nije inovativna, jer se najjeftinije rješenje zasniva na postojećoj tehnologiji.' 

'Moramo biti spremni na promjene ako one budu potrebne a moramo i shvatiti potrebe budućih klijenata prije njih samih', smatra izvršni direktor finske agencije za financiranje tehnologije i inovacija (Tekes), Riikka Heikinheimo. Osim toga, 'što su politički instrumenti u većoj mjeri okrenuti tržištu, to će biti više cijenjeni u okvirima globalne konkurencije', ističe Mikko Alkio, državni tajnik ministarstva gospodarstva. 

Cjelokupna strategija sastoji se od četiri glavna dijela: međunarodna dimenzija inovacija, usmjerenost inovacija na korisnike i potražnju, podržavanje inovativnih pojedinaca i zajednica te opsežni menadžment za promjene. 

'Naši su prijedlozi hrabri', a neki od njih, primjerice oporezivanje, politički su osjetljivi, priznaje Peltonen. S ciljem promicanja poduzetništva, 'nude se jasne preporuke' za porezne inicijative privatnim ulagačima koji investiraju u riskantne poslovne poduhvate, te za privlačenje kvalificiranih osoba iz inozemstva nižim poreznim stopama od onih koje su u Finskoj uobičajene. 

Osim toga, čak jedan milijun eura državnog novca može se ulagati u rast kompanija putem novog fonda namijenjenog novim europskim inovativnim kompanijama. 

Finska vlada odluku o tom prijedlogu će donijeti u kolovozu, nakon čega će biti proslijeđena na raspravu u parlament. Procjena svih organizacija koje su uključene u inovacije bit će provedena između kolovoza 2008. te ožujka 2009. kako bi se utvrdile nužne promjene potrebne za primjenu nove politike. 

Hina