naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Najava Hrvatska
Promocija knjige 'Abeceda kulturnog turizma'

Dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić, znanstvena suradnica Instituta za međunarodne odnose, autorica je knjige 'Abeceda kulturnog turizma' koja je nedavno objavljena u izdanju Meandra iz Zagreba.  

Knjiga osvjetljava razvoj turizma u posljednjim desetljećima 20. stoljeća, kako bi se izdvojio rastući trend razvoja kulturnoga turizma, definira tu vrstu turizma i za njega korištene nazive.  

Obrađuju se ishodišni pojmovi kulture, turizma, kulturnog, kreativnog i hobi turizma te sintetiziraju rezultati dosadašnjih istraživanja. Opis rada međunarodnih organizacija u kulturnom turizmu poslužio je kao osnova za analizu uloge države u kulturnom turizmu.  

Analiziraju se: UNESCO kao pionirska organizacija kulturnog turizma u svijetu koja ističe važnost materijalne i nematerijalne baštine; Vijeće Europe i projekt Europskih kulturnih itinerara; Europska unija i projekt Europske kulturne prijestolnice; Svjetska turistička organizacija kao krovna organizacija svjetskog turizma, te specijalizirane organizacije ICOM, ICCROM i ICOMOS.  

Istraživački dio knjige fokusira se na nekoliko europskih zemalja (Velika Britanija, Nizozemska, Finska, Italija, Cipar), a rezultati se kompariraju sa stanjem u Hrvatskoj, te iznose preporuke za kreiranje kulturno-turističke politike. 

Knjiga je prva takve vrste u hrvatskoj znanstvenoj literaturi i predstavlja neophodan priručnik za studente, istraživače, projektne menadžere te kulturne i turističke djelatnike.

Promocija knjige održat će se u srijedu 1. listopada 2008. u 12:00 sati u Gliptoteci, Medvedgradska 2, Zagreb.