naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > Hrvatska i EU > HR-EU: aktualno
Hrvatska u programu EU-a Marco Polo

Hrvatska je u srijedu 1. listopada potpisala s Europskom komisijom Memorandum o razumijevanju o uključenju Hrvatske kao korisnice programa Marco Polo, koji je namijenjen za poticanje teretnog prometa morem, unutarnjim plovnim putovima i željeznicom. 

Memorandum su potpisali povjerenik za promet Europske komisije Antonio Tajani i hrvatski veleposlanik pri EU-u Branko Baričević. 

Nakon što Hrvatska ratificira Memorandum, hrvatska transportna poduzeća moći će prijaviti svoje projekte za financiranje iz programa Marco Polo i dobiti financijsku potporu ako njihovi projekti budu odabrani.  

Obje potpisnice imat će koristi od Memoranduma o razumijevanju. Hrvatska predstavlja ključno zemljopisno područje za prometne operacije na Jadranu i na Balkanu. Projekti Marco Polo u koje je u potpunosti uključena Hrvatska pomoći će razvoju integriranog europskog prometnog sustava, posebice željeznice, morskog prometa i prometa unutarnjim plovnim putovima. 

Program Marco Polo pokrenut je 2003. s ciljem izgradnje održivog prometnog sustava u Europskoj uniji preusmjeravanjem znatnog dijela međunarodnog teretnog prometa s cesta na ekološki prihvatljivije načine prijevoza, željeznicu, more i unutarnje plovne putove.

Hina