naslovnica imo edc info o portalu kontakt naslovnica o europskoj uniji institucije eu agencije eu-a pravo eu publikacije i dokumenti baze podataka eu hrvatska i eu
Naslovnica > EU u fokusu
Prva REACH lista opasnih kemikalija donosi nove zakonske obveze za kompanije

Objava prve liste 15 vrlo opasnih kemikalija potaknula je Europsku kemijsku agenciju ECHA da pozove kompanije da obrate pozornost na njihove nove zakonske obveze koje lista nalaže.

Izvršni direktor ECHA Geert Dancet kazao je kako bi se sve kompanije trebale upoznati s listom kemikalija-kandidata. Od velike je važnosti da se upoznaju sa činjenicom da uvrštavanje kemikalija nosi sa sobom nove zakonske obveze za komunikaciju u lancu nabave, počevši od datuma njihova uključivanja, istaknuo je Dancet. 

Kako ističu u toj agenciji, obveze kompanija su povezane sa samim navedenim supstancama, njihovom pripremom i u složenijim proizvodima. Glavnu zabrinutost predstavljaju obveze dobavljača, proizvođača i uvoznika da svojim klijentima i potrošačima pruže odgovarajuće informacije, izvijeste ECHA odnosno da dostave izvješća s podatcima o njihovoj sigurnosti.

Na listi kandidata nalazi se 15 supstanci koje izazivaju iznimno veliku zabrinutost, no drugih 28 supstanci već se navodi u registru namjera, listi kemikalija koje neka zemlja članica EU-a ili Europska komisija planiraju predložiti za uvrštenje na listu kandidata. 

Od lipnja kad je započela opća registracija supstanci radi sigurnosnih temeljitih ispitivanja i prijave, kompanije su registrirale više od 600 tisuća supstanci na portalu ECHA Reach-IT.

S obzirom na približavanje krajnjeg roka u prosincu, kako je ustanovila ECHA, zabilježen je rast aktivnosti na tome portalu, što je dovelo do odgoda u obradi podnesenih izvješća.

Supstance uključene na listu kandidata bit će te koje će se naći na listi prioriteta a to znači da moraju proći kroz pomno razmatranje prije no što dobiju odobrenje. Nacrt liste prioriteta temeljit će se stoga na listi kandidata a trebao bi biti objavljen u lipnju 2009.

 

Više o tome:

EurActiv: First REACH list brings new legal duties for companies